Uitgelicht : Mentale gezondheid van jongeren en studenten

Er zijn zorgen over de mentale gezondheid van jongeren en studenten in Nederland. De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap debatteert hierover met demissionair minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op donderdag 25 april 2024 van 12.30 tot 15.30 uur.

Volg live 

Het debat vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app of de website Debat Direct

Agenda 

U kunt alle stukken bekijken die bij deze vergadering horen. 

Overzicht en factsheet

Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van de commissie OCW op 4 april 2024 een systematisch overzicht opgeleverd van trends in de ontwikkeling van de mentale gezondheid van jongeren en studenten, van verschillen tussen subgroepen, en van factoren die van invloed zijn op de mentale gezondheid. Ook is een factsheet gemaakt met een overzicht van trends en verklarende factoren. 

Trends

Uit het overzicht blijkt dat de aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren en jongvolwassenen terecht is. De mentale gezondheid van tieners en vooral jongvolwassenen neemt al enige tijd af en werd vooral veel slechter tijdens de coronaperiode. Vooral jongvolwassen vrouwen en ook meisjes in het voortgezet onderwijs vallen op door de sterke verslechtering in mentale gezondheid.

Kennisagenda

De commissie constateerde al eerder dat er sprake was van een toenemende hoeveelheid onderzoek, maar geen duidelijk totaaloverzicht over de ontwikkeling van de mentale gezondheid van jongeren en studenten over de tijd. Op de strategische procedurevergadering van 26 januari 2023 heeft de commissie het thema mentale gezondheid van jongeren en studenten op de Kennisagenda gezet. Op 9 maart 2023 heeft de commissie een rondetafelgesprek georganiseerd over studentenwelzijn. Besloten is om een overzichtsstudie te laten maken.

Terugkijken 

Het debat is terug te zien en het woordelijk verslag is te lezen zodra dat klaar is.