Rapporteurs commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kamercommissies kunnen leden benoemen tot rapporteur voor een bepaald onderwerp. Een rapporteur verdiept zich namens de commissie in het onderwerp en adviseert de commissie over de behandeling. Meestal benoemt een commissie twee of meer leden tot rapporteur voor een onderwerp. De rapporteurs kunnen een beroep doen op ondersteuning door de ambtenaren bij de Tweede Kamer.

Lopende rapporteurschappen

De commissie heeft wetgevingsrapporteurs aangesteld voor de volgende wetsvoorstellen:

  • wetsvoorstel Internationalisering in balans: Herzberger (NSC) en Stultiens (GroenLinks-PvdA)
  • wetsvoorstel Integratie WEB BES en Wet SKJ BES in WEB: Tseggai (GroenLinks-PvdA) en Bruyning (NSC)
  • wetsvoorstel Wijziging Wet stelsel openbare bibiliotheekvoorzieningen: Van der Velde (PVV)
  • wetsvoorstel Planmatige en doelmatige aanpak onderwijshuisvesting: Pijpelink (GroenLinks-PvdA) en Kostić (PvdD).

Begrotingscyclus

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt periodiek leden aan als rapporteur begrotingscyclus. Zij kijken namens de commissie naar de kwaliteit van begrotingen en jaarverslagen en doen voorstellen voor verbetering.

  • Jaarverslag OCW 2023: Stultiens (GroenLinks-PvdA) en Van der Velde (PVV)

Afgeronde rapporteurschappen

Begrotingscyclus

René Peters (CDA) en Zohair El Yassini (VVD); 7 juli 2022 - 17 november 2022. De rapporteurs hebben bij het wetgevingsoverleg, gehouden op 17 november 2022, over het OCW Begrotingsonderzoek namens de commissie  over hun bevindingen gesproken (verslag van het overleg: kamerstuk 36200-VIII, nr. 175).

Hatte van der Woude (VVD) en Frank Wassenberg(PvdD), 14 april 2022- 27 juni 2022. De rapporteurs hebben bij het wetgevingsoverleg op 27 juni 2022 over de Slotwet, het Jaarverslag en de Staat van het Onderwijs 2021 namens de commissie  over hun bevindingen gesproken (verslag van het overleg: kamerstuk 36100-VIII, nr. 23).

Paul van Meenen (D66) en Habtamu de Hoop (PvdA), 15 april 2021 – 17 juni 2021. De rapporteurs hebben bij het wetgevingsoverleg op 17 juni 2021 over het Verantwoordingsdebat Slotwet 2020, Jaarverslag OCW 2020 en Staat van het Onderwijs namens de commissie  over hun bevindingen gesproken (verslag van het overleg: kamerstuk 35830-VIII, nr. 22).

Bart Smals (VVD) en Niels van den Berge (GL), 26 september 2019 – 30 oktober 2019. De rapporteurs hebben bij het wetgevingsoverleg op 30 oktober 2019 over het begrotingsonderzoek Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 namens de commissie over hun bevindingen gesproken (verslag van het overleg: kamerstuk 35300-VIII, nr. 107).

Kirsten van den Hul (PvdA) en Paul van Meenen (D66), 28 maart 2019 - 26 juni 2019. De rapporteurs hebben bij het wetgevingsoverleg op 26 juni 2019 over het Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 namens de commissie over hun bevindingen gesproken (verslag van het overleg: kamerstuk 35200-VIII, nr. 10).

Zihni Özdil (GL) en Judith Tielen (VVD), 20 september 2018 - 17 oktober 2018. De rapporteurs hebben bij het wetgevingsoverleg op 17 oktober 2018 over het begrotingsonderzoek Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 namens de commissie over hun bevindingen gesproken (verslag van het overleg: kamerstuk 35000-VIII, nr. 31).

Anne  Kuik(CDA) en Lisa Westerveld (GL),  15 maart 2018 – 25 juni 2018. De rapporteurs hebben bij het wetgevingsoverleg op 25 juni 2018 over de Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017 namens de commissie over hun bevindingen gesproken (verslag van het overleg: kamerstuk 34950-VIII, nr. 19).

Harry van der Molen (CDA) en Dennis Wiersma (VVD), 20 april 2017 – 21 juni 2017. De rapporteurs hebben bij het wetgevingsoverleg op 21 juni 2017 over de Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016 namens de commissie over hun bevindingen gesproken (verslag van het overleg: kamerstuk 34725-VIII, nr 15).