Joost Sneller

Portretfoto Joost Sneller met partijlogo D66

Samenvatting

Joost Sneller is geboren in Haarlem op 24 juli 1982 en woont in 's-Gravenhage. Hij is in totaal 2312 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Joost Sneller.

Motie van het lid Bikker c.s. over de WRR vragen om voor een aantal grootschalige transities opnieuw het publieke belang te definiëren

29023-471

Motie van het lid Sneller over met universiteiten en bedrijfsleven een voorstel uitwerken voor een rentmeestervennootschapsbedrijfsmodel

29023-472
Indiener Joost Sneller
Kamerlid D66

Motie van het lid Uitermark c.s. over de wijze waarop de beroepsgroep van mediators op korte termijn positie kan krijgen in de justitiële keten

36410-VI-52

Motie van het lid Sneller over het wettelijk verankeren van het recht op een vergissing voor burgers

36410-VI-51
Indiener Joost Sneller
Kamerlid D66

Motie van de leden Sneller en Mutluer over meer aandacht voor en onderzoek naar het veilig houden van beroepsgroepen met een publieke taak

36410-VI-50
Indiener Joost Sneller
Kamerlid D66

Motie van het lid Bikker c.s. over een overkoepelende limiet voor storten en verliezen bij onlinecasino's zonder mogelijkheid tot verhoging

36410-VI-60

Motie van het lid Ellian c.s. over in een wetsvoorstel opnemen dat broers en zussen in aanmerking kunnen komen voor vergoeding van affectieschade

36410-VI-43
Indiener Ulysse Ellian
Kamerlid VVD

Motie van het lid Boswijk c.s. over met de politie bezien op welke manier herkenning van psychische problemen onderdeel kan zijn van het curriculum van de Politieacademie

29628-1205
Indiener Derk Boswijk
Kamerlid CDA

Motie van de leden Paulusma en Sneller over het ontwikkelen van een instrumentarium om de brede kosten en baten van preventie te kwantificeren

36410-XVI-59
Indiener Wieke Paulusma
Kamerlid D66

Motie van de leden Sneller en Mutluer over samen met regioburgemeesters een landelijk kader vaststellen voor de uitoefening van bevoegdheden en inlichtingenmethoden door TOOI

29628-1203
Indiener Joost Sneller
Kamerlid D66

Motie van het lid Sneller over het in het leven roepen van een nationale eremedaille

36410-I-10
Indiener Joost Sneller
Kamerlid D66

Motie van het lid Maatoug c.s. over het versnellen van de openbaarmaking van de archieven van het Koninklijk Huis

36410-I-9

Motie van het lid Sneller c.s. over het opheffen van de vrijstelling van inkomstenbelasting voor de leden van het Koninklijk Huis

36410-I-11
Indiener Joost Sneller
Kamerlid D66

Gewijzigde motie van het lid Wassenberg c.s. over landelijke richtlijnen opstellen met betrekking tot de hulp aan dieren bij rampen (t.v.v. 29517-244)

29517-249
Indiener F.P. Wassenberg
Tweede Kamerlid

Motie van de leden Sneller en Rahimi over het verzoek aan het Presidium om in overleg met de Eerste Kamer te komen tot structurele financiering van Parlement.com

36410-VII-61
Indiener Joost Sneller
Kamerlid D66