Joost Sneller

Portretfoto Joost Sneller met partijlogo D66

Samenvatting

Joost Sneller is geboren in Haarlem op 24 juli 1982 en woont in 's-Gravenhage. Hij is in totaal 2309 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Amendementen

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Joost Sneller.

Amendement van de leden Ellian en Sneller ter vervanging van nr. 8 over het laten vervallen van de preprocessuele bewijs- en verzamelingsplicht

35498-15
Indiener Ulysse Ellian
Kamerlid VVD

Amendement van het lid Sneller ter vervanging van nr. 11 over het behouden van de mogelijkheid om voorlopige bewijsverrichtingen te verzoeken tijdens een aanhangig geding

35498-14
Indiener Joost Sneller
Kamerlid D66

Gewijzigd amendement van de leden Sneller en Paternotte ter vervanging van nr. 13 over middelen voor het initiatief Persveilig

36410-VIII-38
Indiener Joost Sneller
Kamerlid D66

Amendement van de leden Sneller en Mutluer ter vervanging van nr. 8 over een lichte voorhang voor het toevoegen van stofgroepen aan de lijst IA

36159-21
Indiener Joost Sneller
Kamerlid D66

Amendement van het lid Sneller over een lichte voorhang voor het toevoegen van stofgroepen aan de lijst IA

36159-8
Indiener Joost Sneller
Kamerlid D66

Gewijzigd amendement van de leden Sneller en Rahimi over middelen voor Parlement.com

36410-VII-57
Indiener Joost Sneller
Kamerlid D66

Amendement van het lid Sneller c.s. over middelen voor ProDemos

36410-VII-17
Indiener Joost Sneller
Kamerlid D66

Amendement van het lid Sneller c.s. ter vervanging van nr. 17 over middelen voor ProDemos

36410-VII-18
Indiener Joost Sneller
Kamerlid D66

Amendement van de leden Sneller en Rahimi over middelen voor Parlement.com

36410-VII-13
Indiener Joost Sneller
Kamerlid D66

Amendement van het lid Sneller over middelen voor het initiatief Persveilig

36410-VIII-13
Indiener Joost Sneller
Kamerlid D66

Gewijzigd amendement van de leden Sneller en Van Nispen ter vervanging van nr. 7 over het beperken van de sluitingsbevoegdheid tot ernstige openbare ordeverstoringen

36217-10
Indiener Joost Sneller
Kamerlid D66

Amendement van de leden Sneller en Van Nispen over het beperken van de sluitingsbevoegdheid tot ernstige openbare ordeverstoringen

36217-7
Indiener Joost Sneller
Kamerlid D66

Gewijzigd amendement van het lid Van der Graaf c.s. ter vervanging van nr. 11 over facultatieve bindende correctieve referenda voor decentrale overheden

36160-15
Indiener S.J.F. van der Graaf
Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Sneller en Bromet over het uitzonderen van referenda over de goedkeuring van internationale verdragen

36160-13
Indiener Joost Sneller
Kamerlid D66

Amendement van het lid Van der Graaf c.s. over facultatieve bindende correctieve referenda voor provincies en gemeenten

36160-11
Indiener S.J.F. van der Graaf
Tweede Kamerlid