Wieke Paulusma

Wieke Paulusma D66

Samenvatting

Wieke Paulusma is geboren in Emmen op 5 december 1978 en woont in Groningen. Zij is in totaal 1 jaar actief in de Tweede Kamer, 659 dagen om precies te zijn.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Wieke Paulusma.

Motie van het lid Tielen c.s. over het waarborgen van een gelijk speelveld op het gebied van nucleaire geneeskunde

33626-18
Indiener Judith Tielen
Kamerlid VVD

Motie van het lid Paulusma over de bevolkingsomvang per opleidingsregio als uitgangspunt nemen bij de verdeling van nieuwe opleidingsplaatsen voor medisch specialisten

29247-369
Indiener Wieke Paulusma
Kamerlid D66

Motie van de leden Van den Berg en Paulusma over als mogelijke oplossingsrichting streven naar een matroesjkamodel bij toekomstige regio-indelingen

29247-367
Indiener Joba Berg
Kamerlid CDA

Motie van de leden Paulusma en Van Weyenberg over het actualiseren van Zorgkeuzes in Kaart en hierin de resultaten van de technische werkgroep macrobeheersing zorguitgaven meenemen

36200-XVI-185
Indiener Wieke Paulusma
Kamerlid D66

Motie van het lid Paulusma over het advies van het Capaciteitsorgaan over 250 instromers per jaar bij de opleiding tot physician assistant bezien in samenhang met het totaal van adviezen

29247-368
Indiener Wieke Paulusma
Kamerlid D66

Motie van het lid Paulusma over in 2023 een publiekscampagne houden waarin de burger wordt meegenomen in hoe de zorg wordt vormgegeven en waarom

36200-XVI-186
Indiener Wieke Paulusma
Kamerlid D66

Motie van het lid Paulusma over een beleidsvisie over seksualiteit en intimiteit voor mensen met een beperking

24170-266
Indiener Wieke Paulusma
Kamerlid D66

Motie van de leden Sylvana Simons en Paulusma over onderzoeken hoe het Rijk de doorontwikkeling van transklinieken kan faciliteren

36200-XVI-106
Indiener Sylvana Simons
Kamerlid BIJ1

Motie van de leden Paulusma en Sneller over barrières wegnemen voor de toepassing van psychedelica als therapeutisch middel

36200-XVI-58
Indiener Wieke Paulusma
Kamerlid D66

Motie van de leden Paulusma en Sneller over in kaart brengen of onderzoekers barrières ervaren bij het inzetten van psychedelica als geneesmiddel

36200-XVI-59
Indiener Wieke Paulusma
Kamerlid D66

Motie van de leden Paulusma en Ellemeet over in kaart brengen op welke wijze PrEP-zorg in een vorm van reguliere zorg kan landen

36200-XVI-57
Indiener Wieke Paulusma
Kamerlid D66

Motie van de leden Paulusma en Van den Hil over bekijken hoe een meerurenbonus in de zorg kan worden uitgewerkt en ingezet

36200-XVI-56
Indiener Wieke Paulusma
Kamerlid D66

Motie van de leden Paulusma en Raemakers over de vergoeding alleen verlagen in de wijkverpleging en de ggz waar ongecontracteerde zorg daadwerkelijk een probleem vormt

31765-683
Indiener Wieke Paulusma
Kamerlid D66

Motie van de leden Tielen en Paulusma over de Kamer voorafgaand aan het wetgevingstraject informeren over de beoogde wijzigingen aan de Archiefwet

25295-1951
Indiener Judith Tielen
Kamerlid VVD

Motie van de leden Paulusma en Ellemeet over in kaart brengen welke zorgverzekeraars een modelovereenkomst aanbieden waarbij bepaalde prestaties buiten de dekking van de basiszorgverzekering vallen

29689-1151
Indiener Wieke Paulusma
Kamerlid D66
Naar boven