Wieke Paulusma

Portretfoto Wieke Paulusma met partijlogo D66

Samenvatting

Wieke Paulusma is geboren in Emmen op 5 december 1978 en woont in Groningen. Zij is in totaal 1160 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Wieke Paulusma.

Gewijzigde motie van de leden Paulusma en Bushoff over met veldpartijen en patiëntenvertegenwoordiging een nationaal plan zeldzame aandoeningen opstellen (t.v.v. 32805-179)

Indiener Wieke Paulusma
Kamerlid D66

Motie van de leden Paulusma en Bushoff over met veldpartijen en patiëntenvertegenwoordiging een nationaal plan zeldzame aandoeningen opstellen

32805-179
Indiener Wieke Paulusma
Kamerlid D66

Motie van het lid Bushoff c.s. over bewerkstelligen dat dreigende tekorten aan geneesmiddelen eerder gemeld worden zodat er tijdig een tekortenbesluit kan volgen

32805-177

Motie van de leden Paulusma en Bushoff over concrete beleidsvoorstellen om geneesmiddelenontwikkeling beter te laten aansluiten bij de onvervulde medische behoefte van patiënten

32805-180
Indiener Wieke Paulusma
Kamerlid D66

Motie van de leden Hermans en Paulusma over verkennen of en hoe palliatieve en levenseindezorg een structurele plek kan krijgen binnen bestaande zorgopleidingen

29509-77
Indiener Sophie Hermans
Kamerlid VVD

Motie van het lid Paulusma c.s. over geïntensiveerde taken van gemeenten in verband met een dalende vaccinatiegraad toetsen aan artikel 2 van de Financiële-verhoudingswet

32793-733
Indiener Wieke Paulusma
Kamerlid D66

Motie van het lid Tielen c.s. over aan het RIVM een herijking van de notitie over de kritische vaccinatiegraad vragen, met daarbij een invulling van de ontbrekende ondergrenzen

32793-735
Indiener Judith Tielen
Kamerlid VVD

Motie van het lid Daniëlle Jansen c.s. over de HPV-vaccinatie zo veel mogelijk meenemen bij de acties vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma

Motie van het lid Paulusma c.s. over de Twijfeltelefoon zo snel als mogelijk beschikbaar maken voor het Rijksvaccinatieprogramma

32793-732
Indiener Wieke Paulusma
Kamerlid D66

Motie van de leden Synhaeve en Paulusma over het in kaart brengen van de omvang van de groep nieuwkomers met een zorgachtergrond

29282-569
Indiener M. Synhaeve
Tweede Kamerlid

Motie van de leden Synhaeve en Paulusma over een overzicht van welke wet- en regelgeving leidt tot onnodige administratieve lasten en regeldruk voor zorgprofessionals

29282-568
Indiener M. Synhaeve
Tweede Kamerlid

Motie van de leden Synhaeve en Paulusma over afspraken maken met de Europese collega's over solidariteit bij het voorkomen en oplossen van geneesmiddelentekorten

29477-880
Indiener M. Synhaeve
Tweede Kamerlid

Motie van het lid Tielen c.s. over een breedgedragen samenhangende strategie voor een Nationale apothekerskast

29477-876
Indiener Judith Tielen
Kamerlid VVD

Motie van het lid Teunissen c.s. over een voorstel waarmee VWS verder kan bijdragen aan meer gezonde, groene schoolpleinen

32793-721

Motie van het lid Paulusma c.s. over onderzoeken of tabak met een zeer laag nicotinegehalte in Nederland wordt aangeboden en bezien welke rol die kan spelen in het ontmoedigingsbeleid

32793-715
Indiener Wieke Paulusma
Kamerlid D66