Woensdag 18 mei

09:00 - 10:00 uur

tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor

Vergadering tijdelijke commissie Spoor

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal  (besloten)
09:30 - 17:15 uur

tijdelijke commissie lessen uit recente arbeidsmigratie

Expertmeeting tijdelijke commissie LURA

Rondetafelgesprek
Oude zaal  (besloten)
10:00 - 16:30 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Burgerinitiatief Uit Vrije Wil

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
10:00 - 12:30 uur

Financiën

Aanscherping normen hypothecaire kredietverlening; particuliere erfpacht en hypotheekverstrekking

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 12:00 uur

Financiën

PPS / DBFMO (verplaatst naar 9 juni 2011)

Algemeen overleg
10:00 - 13:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Biotechnologie

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
10:00 - 12:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Overhead op hogescholen

Bijzondere procedure
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:00 - 11:00 uur

Binnenlandse Zaken

Gesprek met de Nationale ombudsman over het Jaarverslag 2010 (Let op! gewijzigd tijdstip, was: 10.30-11.30 u.)

Gesprek
Troelstrazaal
10:00 - 13:00 uur

Koninkrijksrelaties

Kennismakingsbezoek Koninkrijksrelaties

Algemeen overleg
Enquêtezaal
10:00 - 13:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Brandweer (verplaatst naar 26 mei 2011)

Algemeen overleg
10:00 - 12:30 uur

Buitenlandse Zaken

Focusbrief ontwikkelingssamenwerking (is verplaatst naar 16 juni)

Algemeen overleg
10:00 - 11:30 uur

Buitenlandse Zaken

Beleid op gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, en hiv/aids

Algemeen overleg
Aletta Jacobszaal
10:15 - 11:45 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal
10:15 - 11:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Statenlokaal
11:00 - 12:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd
11:30 - 12:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

CVZ Pakketadvies 2011

Gesprek
Statenlokaal
tot 12:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Wet melding collectief ontslag in verband met de uitbreiding van de reikwijdte en ter bevordering van de naleving van deze wet - 32718

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00 uur

Defensie

Inbreng feitelijke vragen inzake de Jaarrapportage over het project "Vervanging Pantservoertuigen M577 en YPR"

Inbreng feitelijke vragen
13:00 - 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Geen commissieactiviteiten plannen in verband met Verantwoordingsdag (aanbieden koffertje e.d.)

Gesprek
Geannuleerd
13:00 - 16:00 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Verkeersveiligheid (uitgesteld tot 15 juni 2011 15.30 - 18.30 uur)

Algemeen overleg
13:45 - 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kinderopvang

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
tot 14:00 uur

Financiën

Fiscale agenda

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 17:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Doorstroom/stapelen/toelatingsbeleid

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
14:00 - 18:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kinderopvang

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Raming der voor de Tweede Kamer in 2012 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 15:30 uur

Koninkrijksrelaties

Eilandsraad van het Openbaar Lichaam St Eustatius

Gesprek
Aletta Jacobszaal
14:30 - 15:30 uur

vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

PBL-rapport "Natura 2000 in Nederland, juridische ruimte, natuurdoelen en beheerplannen (Aanvangstijdstip gewijzigd; was 15.00)

Technische briefing
van Someren-Downerzaal
15:00 - 18:00 uur

Binnenlandse Zaken

Uitspraak Hoge Raad over SGP (verplaatst naar 7 juni 2011)

Algemeen overleg
15:00 - 17:00 uur

Binnenlandse Zaken

Aanpassing woningwaarderingsstelsel

Algemeen overleg
Statenlokaal
15:00 - 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Palliatieve zorg (verplaatst naar 24 mei)

Algemeen overleg
15:00 - 17:00 uur

Defensie

EU Defensieraad

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal
15:30 - 16:30 uur

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
15:30 - 16:30 uur

vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Vervolg algemeen overleg Telecommunicatie

Algemeen overleg
van Someren-Downerzaal
17:00 - 19:00 uur

Europese Zaken

Meerjarig Financieel Kader van de EU vanaf 2014

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
18:30 - 21:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rondetafelgesprek Afstudeertrajecten en eindniveau Hogeschool InHolland en andere instellingen

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
19:00 - 21:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

380 KV hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer (De vergadering is tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
19:00 - 20:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Gasopslag Bergermeer

Algemeen overleg
Troelstrazaal
20:30 - 22:30 uur

vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Natura 2000 (Let op: tijdstip gewijzigd, was 21.00-23.00 uur)

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Periode

tot Toepassen