Hoorzitting / rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek Afstudeertrajecten en eindniveau Hogeschool InHolland en andere instellingen

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Rondetafelgesprek Afstudeertrajecten en eindniveau Hogeschool InHolland en andere instellingen "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Bijlage
Download Rapport InHolland
Bijlage
Download Inspectierapport overige hbo-instellingen
Bijlage
Download Gewijzigde tekst 'Tussentijds onderzoek'
Bijlage
Download Artikel NRC d.d. 7 mei 2011
Bijlage
Download Inspectierapport InHolland
Bijlage
Download Rapport bevindingen NVAO
Bijlage
Download Artikel NRC d.d. 7 mei 2011
Convocatie commissieactiviteit
Download Rondetafelgesprek Afstudeertrajecten en eindniveau Hogeschool InHolland en andere instellingen d.d. 18-5-2011

Deelnemers


Agendapunten

1
Lijst van genodigden

Details

RONDE I ( van 18.30 – 19.15 uur)


Delegatie van de inspectie van het onderwijs 
Mevrouw Roeters
De heer Steur
De heer Martijnse
De heer Fröling
 

Nederlands Vlaams Accreditatie Orgaan (NVAO), de heer Dittrich en de heer Zevenbergen
 

RONDE II ( van 19.15 – 20.30 uur)

Hogeschool InHolland, de heer Terpstra en mevrouw van Vucht Tijssen
Hogeschool Windesheim, de heer Cornelissen
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), de heer Bormans
Hanze Hogeschool, de heer Pijlman
Hogeschool Leiden, de heer Van Maanen 


RONDE III ( van 20.30 – 21.30 uur)
 

LSVB, de heer Breur + extra student
ISO, de heer Hendricks, de heer Sterk en de heer Meijer
AOb, de heer Hoogenboom
BON, de heer Bergen