Procedurevergadering

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering: "Procedurevergadering VWS"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS - 18 mei 2011
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 18 mei 2011

Agendapunten

2
Mededelingen

Details

Het werkbezoek aan de Caresector (Nieuwerkerk aan den IJssel, gemeente Zuidplas) zal 6 juni a.s. (10.00-17.00 uur) plaatsvinden. De voorzitter verzoekt de leden zich nog deze week aan te melden voor deelname.

 

Het verzoek van het UMC St. Radboud om het Witboek Palliatieve zorg te mogen aanbieden zal worden gehonoreerd, aanbieding zal plaatsvinden op dinsdag 24 mei 2011. Verzocht zal worden om toezending vooraf nog deze week. 

De voorzitter dringt er bij de leden op aan tijdig aanwezig te zijn bij petitieaanbiedingen.

11
23
Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel 31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

Te behandelen:

26
Nota naar aanleiding van het verslag inzake wetsvoorstel tot wijziging van Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming (32575)

Te behandelen:

42
Behandeling Jaarverslag VWS 2010 en Slotwet

Details

Het wetgevingsoverleg over de behandeling van de slotwetten en jaarverslagen zal plaatsvinden op 9 juni 2011

- De Algemene Rekenkamer zal worden verzocht vóór 9 juni een technische briefing te organiseren over zijn rapport bij het Jaarverslag VWS 2010

- Het ministerie van VWS zal worden verzocht om vóór 9 juni een technische briefing te organiseren over het Jaarverslag VWS 2010 


- Er zal niet met een rapporteur worden gewerkt.

- De vraag of decharge kan worden verleend zal na 9 juni beantwoord worden.