Bijzondere procedure

Overhead op hogescholen

Bijzondere procedure: "Overhead op hogescholen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Bijlage
Download Volkskrantartikel
Bijlage
Download Motie Overhead op hogescholen
Bijlage
Download Inspectie en competenties
Bijlage
Download Notitie rekenkamer
Bijlage
Download Artikel Financieele Dagblad d.d. 7 mei 2011
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie bijzondere procedure over overhead op hogescholen d.d. 18-5-2011
Bijlage
Download Meting van directe besteding aan onderwijs

Deelnemers


Agendapunten

1
Presentatie overhead op hogescholen

Details

Aanwezig:

  • de heer Bouwens, Universiteit van Tilburg
  • de heer Bruins, vice-voorzitter Vereniging Medezeggenschap Hogescholen
  • de heer Slagter, auteur artikel 'Hbo kan best zonder subsidie'
  • de heer Boswinkel, algemeen directeur Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht (onder voorbehoud)
2
Schriftelijke vragen van lid Beertema over het bericht 'Hbo kan best zonder subsidie'

Te behandelen:

3
Schriftelijke vragen van lid Jadnanansing over de noodzaak om tot duidelijke berekenwijze en definities te komen voor overhead in het hoger onderwijs

Te behandelen:

4
Schriftelijke vragen van lid Beertema over het bericht 'Hogeschool besteedt geld aan volstrekt verkeerde zaken'

Te behandelen:

5
Schriftelijke vragen van lid Jadnanansing over Uitspraken van de premier met betrekking tot de hoogte van overhead bij hoger onderwijsinstellingen

Te behandelen: