Algemeen overleg

380 KV hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer (De vergadering is tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg: "380 KV hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer (De vergadering is tot nader order uitgesteld)"Deze vergadering is verplaatst naar 9 juni 2011