Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 18 mei 2011
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 18 mei 2011

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 27 april 2011 wordt vastgesteld.
2
Brievenlijst
3
(Nog te ontvangen) goedkeuringswet belastingverdrag met Japan

Details

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 30 juni 2011 te 14.00 uur.
Noot:
De staatssecretaris van Financiën zal worden verzocht vóór het einde van het zomerreces de nota naar aanleiding van het verslag aan de Kamer toe te sturen.

6
Afspraken tussen het ministerie van Financiën, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) in het kader van tripartiete crisismanagement in het geval van een operationele verstoring van het betalings- en effectenverkeer

Te behandelen:

19
Leningenprogramma Griekenland

Details

Besluit: Op voorstel van de heer Plasterk (PvdA) wordt besloten tot het op korte termijn voeren van een algemeen overleg met de minister van Financiën over het leningenprogramma Griekenland. Het verslag van de Eurogroep en Ecofin Raad van 16 en 17 mei 2011 wordt voor die vergadering geagendeerd.
Noot:
Het algemeen overleg is inmiddels gepland op donderdag 26 mei 2011 van 15.00 - 17.00 uur.

26
Behandeling jaarverslagen en slotwetten in de commissies

Te behandelen:

27
Procedure aandragen personen / organisaties rondetafelgesprek

Details

Voorafgaand aan de organisatie van een rondetafelgesprek wordt onder de leden geïnventariseerd welke personen / organisaties uitgenodigd moeten worden. Deze procedure leidt soms tot (te) lange lijsten genodigden. Het maken van een nadere selectie is dan nodig waardoor de besluitvorming wordt vertraagd. 

Besluit:

  • Bij het besluit tot het organiseren van een rondetafelgesprek wordt tevens besloten hoeveel personen / organisaties worden uitgenodigd.
  • De suggesties worden door de fracties op volgorde van prioriteit gedaan.

 

28
Spreektijden notaoverleg Fiscale agenda

Details

Besluit: De spreektijden voor het notaoverleg over de Fiscale agenda (32740, nr. 1) op maandag 6 juni 2011 worden vastgesteld (zie de noot).

Noot:


Spreektijden per fractie (eerste en tweede termijn gezamenlijk):

VVD - 20
PvdA - 20
PVV - 17
CDA - 15
SP - 13
GroenLinks - 10
D66 - 10
ChristenUnie - 8
SGP - 8
PvdD - 8
 

De griffie is verzocht rekening te houden met een afrondende plenaire behandeling (in één termijn) in week 23 of 24.

29
Nieuwe datum werkbezoek aan de Nederlandsche Bank (DNB)

Details

Besluit: Er wordt een nieuwe datum voor het werkbezoek gepland ná het zomerreces.
Noot:
Op vrijdag 10 juni 2011 was een besloten werkbezoek aan DNB gepland. Vanwege onvoorziene agendatechnische redenen is namens DNB verzocht het werkbezoek uit te stellen tot na het zomerreces.

32
Tolk rondetafelgesprek fiscaal verdragsbeleid

Details

Besluit: Voor de Engelstalige deelnemer aan het rondetafelgesprek dat is gepland op woensdag 1 juni 2011 wordt een (fluister)tolk N-E ingehuurd. Voor het benodigde budget wordt de Griffier om toestemming gevraagd.