Algemeen overleg

Biotechnologie

Algemeen overleg: "Biotechnologie "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 10e Herziene convocatie algemeen overleg Biotechnologie op 18 mei 2011
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 mei 2011, inzake Biotechnologie

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

13
Kabinetsreactie op het rapport "Mondiale Motivatie of Europese Eigenheid? - Vier scenario's voor ggo's in de Europese Landbouw" van Rathenau Instituut en COGEM

Te behandelen:

21
Uitgewerkte analyse van de haalbaarheid en wenselijkheid van veredelingsvrijstelling (nog te ontvangen)