Hoorzitting / rondetafelgesprek

Burgerinitiatief Uit Vrije Wil

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Burgerinitiatief Uit Vrije Wil"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek Uit Vrije Wil op 18 mei 2011

Deelnemers


Agendapunten

1
Rondetafelgesprek burgerinitiatief Uit Vrije Wil

Details

Volgens onderstaand schema:

Blok 1 van 10.00 tot 11.30 uur: medisch ethici
• Prof. dr. E. van Leeuwen, hoogleraar medische ethiek , Radboud Universiteit
• Prof. dr. G.A. den Hartogh, emeritus hoogleraar ethiek, Universiteit van Amsterdam
• Mevrouw dr. D. Touwen, docent en onderzoeker medische ethiek, Leids Universitair Medisch Centrum
• Drs. H. Griffioen, Prof. dr. G.A. Lindeboominstituut voor ethiek van de Gezondheidszorg
• Dr. T.A. Boer, universitair docent ethiek, Protestantse Theologische Universiteit 
• Prof. dr. M. J. Trappenburg, bijzonder hoogleraar sociaal-politieke aspecten van de verzorgingstaat, Universiteit van Amsterdam

Blok 2 van 11:30 tot 12:30 uur: medische wetenschap
• Prof. mr. dr. A.J.M.  Buijsen, hoogleraar Gezondheidsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam
• Prof. dr. A.R.J. Girbes, hoogleraar Intensive Care, VU Medisch Centrum
• Mevrouw mr. J.A. van Boven, Juristenvereniging Pro Vita

12:30 tot 14:00 uur lunchpauze

Blok 3 van 14:00 tot 15:00 uur: organisaties
• Prof. dr. A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
• Mevrouw dr. P. de Jong, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde
• Mevrouw drs. I. de Vries, Humanistisch Verbond
• Dr. R. Seldenrijk, Nederlandse Patiënten Vereniging
• Drs. P.J. Lieverse, Christian Medical Fellowship Nederland
• De heer K.I. van Splunder, Protestants Christelijke Ouderenbond

Blok 4 van 15:00 tot 16:00 uur: publicisten
• De heer H. van Dam
• Dr. B. Chabot

Blok 5 van 16:00 tot 16:30 uur: ervaringsdeskundigen
• Mevrouw Dr. E. Borst-Eilers
• Mevrouw Drs. A. van Bergen