Algemeen overleg

EU Defensieraad

Algemeen overleg: "EU Defensieraad"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 mei 2011, inzake EU Defensieraad
Convocatie commissieactiviteit
Download Tweede herziene convocatie algemeen overleg EU Defensieraad d.d. 18 mei 2011

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten