Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Infrastructuur en Milieu 18 mei 2011
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Infrastructuur en Milieu 18 mei 2011

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging Stuurgroep Zuidwestelijke Delta voor Statendag d.d. 27 mei 2011
3
Uitnodiging TLN voor evenement 'Stap in de Cabine' d.d. 3 juni 2011
4
Uitnodiging De Groene Zaak voor bijeenkomst praktijkervaringen duurzaam inkopen
5
Uitnodiging Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland voor informatiebijeenkomst 'Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek en N207' d.d. 16 juni 2011
6
Uitnodiging RoCK voor bijeenkomst 'Connecting Regions - De Grenzen Voorbij' d.d. 1 juli 2011
7
Uitnodiging voor werkbezoek aan BOVAG leden
8
Verzoek RLI om gesprek met vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over briefadvies 'Toekomst ruimtelijke beleid'
9
Uitnodiging van Nyenrode Business Universiteit voor seminar 'Ambitie CO2 reductie vergroten met als gevolg innovatie en economische groei' d.d. 8 juni 2011
10
32588 Derde nota van wijziging inzake Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen)

Te behandelen:

12
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het vaststellen van emissieklassen van motorvoertuigen, het opnemen van enkele bepalingen met betrekking tot voertuigonderdelen die niet dienen te zijn goedgekeurd voor de toelating tot het verkeer op de weg en het maximeren van de prijs van het rijbewijs

Te behandelen:

14
17
BOR-notitie inzake de 28e Voortgangsrapportage groot project HSL-Zuid
22
Aanbieding van het vastgestelde definitieve Werkprogramma 2011 van het adviescollege voor de burgerluchtvaartveiligheid DEGAS (Dutch Expert Group on Aviation Safety)

Te behandelen:

25
BOR/Staf-notitie inzake de basisrapportage van het groot project RRAAM
36
Groot Project Zandmaas en Grensmaas
40
Verantwoording over 2010: Jaarverslagen en Slotwetten

Te behandelen:

41
Voorstel voor data procedurevergadering vaste commissie Infrastructuur en Milieu

Details

 • Woensdag 7 september 10.15 – 11.45 uur
 • Woensdag 21 september 10.15 – 11.45 uur
 • Woensdag 5 oktober 10.15 – 11.45 uur
 • Woensdag 12 oktober 10.15 – 11.45 uur
  Herfstreces 14 oktober 2011 t/m 24 oktober 2011
 • Woensdag 26 oktober 10.15 – 11.45 uur
 • Woensdag 9 november 10.15 –11.45 uur
 • Woensdag 23 november 10.15 – 11.45 uur
 • Woensdag 7 december 10.15 – 11.45 uur
 • Woensdag 21 december 10.15 – 11.45 uur
  Kerstreces 23 december 2011 t/m 16 januari 2012