Commissievergaderingen

Woensdag 24 april 2024

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Joint Visit ESCTER & PCTR

Werkbezoek
New York en Philadelphia (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

NAVO PA - GSM Seminar

Werkbezoek
Geannuleerd Rome en Napels (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Tussenbijeenkomst onderzoek opzet brede gedifferentieerde suikertaks

Gesprek
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Veiligheid en integriteit

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Migratiedeals

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Staatsexamen voortgezet onderwijs en normering centrale examens 2024

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:00 uur

Voorbereidingsgroep kennisagendathema Financiering in het onderwijs

Vergadering
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Klompézaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:15 - 11:45 uur

Voorbereidingsgroep Gezondheid borgen in het VTH-stelsel

Vergadering
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Klompézaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Onderzoek Samenhang Energietransitie en Stikstof in de industrie (OSES) (GEANNULEERD)

Technische briefing
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:15 - 12:45 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema Voedselzekerheid

Vergadering
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Spanning in Europa m.b.t. kernwapens

Hoorzitting
Klompézaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Arbeidsongeschiktheid

Commissiedebat
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Landbouw- en Visserijraad (29/30 april) - OMGEZET IN SO inbrengtermijn 22/4

Commissiedebat
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Participatiewet - verplaatst naar 14 mei 2024

Commissiedebat
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema Natuur en biodiversiteit

Vergadering
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Initiatiefnota van de leden Boswijk en Tuinman over het structureel verhogen van de Europese munitieproductie

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Exportbeperkende maatregelen halfgeleidertechnologie

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

vmbo (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten (Het commissiedebat wordt opnieuw ingepland).

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Procedures en brieven (is verplaatst naar 25 april 2024)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:00 - 15:30 uur

Voorbereidingsgroep wetgeving: Wijziging meststoffenwet

Vergadering
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Marktordening & consumentenbescherming

Commissiedebat
Klompézaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 16:45 uur

Technische briefing Regio Deals

Technische briefing
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:30 - 17:00 uur

Voorbereidingsgroep RTG Rekenkundige ondergrens bij het berekenen van stikstofdepositie van individuele projecten

Vergadering
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:45 - 19:00 uur

Rondetafelgesprek Regio Deals

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 17:30 - 20:30 uur

Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Commissiedebat
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering tot 17:30 uur

[SPOED E-MAILPROCEDURE] - Voorstel van de leden Maatoug e.a. om een reactie te vragen op de betekenis van een kapitaalstorting door OCI N.V., te ontvangen vóór de AVA op 25 april

E-mailprocedure