Commissiedebat : Landbouw- en Visserijraad (29/30 april) - OMGEZET IN SO inbrengtermijn 22/4

De vergadering is geannuleerd

24 april 2024
13:00 - 16:00 uur

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Adema
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • Voorzitter
  D.J.G. Graus (PVV)
 • H. Holman (NSC)
 • J.M. Nijhof-Leeuw (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad april 2024

 2. 2

  Verslag informele Visserijraad 24-25 maart 2024 en Landbouw- en Visserijraad 26 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag informele Landbouwraad van 7 tot en met 9 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Visie voedsel uit zee en grote wateren

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorstel Europese Commissie herziening gemeenschappelijk landbouwbeleid voor vereenvoudiging van regels voor boeren

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beoordeling voorstellen Europese Commissie over hulp aan de landbouwsector

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de motie-Kostic over niet instemmen met het Commissievoorstel over nieuwe genomische technieken voordat het onderzoek daarnaar is afgerond en de resultaten ervan zijn gewogen (Kamerstuk 36410-XIV-89)

  Te behandelen:

  Loading data