Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 24 april 2024

  Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de werkdag voor de dag van de procedurevergadering (i.e. 23 april 2024) worden ingediend.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren.

 3. 3

  Brievenlijst organisaties.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Adviesaanvraag Autoriteit Persoonsgegevens DPIA Facebook Pages

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Persoonlijk bericht Regeringscommissaris Informatiehuishouding

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek over Digitale infrastructuur en economie van 18 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  EU-Witboek ‘How to master Europe’s digital infrastructure needs’

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Fiche: Aanbeveling onderzeese communicatiekabels

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitstel toezending reactie op verzoek van het lid Idsinga, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 januari 2024, over een lijst van alle algoritmen die mogelijkerwijs illegaal zijn

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verzoek van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake invulling motie-Van Vroonhoven/Vermeer bij de behandeling van de verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Inventarisaties

  * Inventarisatie Deelname (besloten) briefing Algemene Rekenkamer voorafgaand aan het WGO Jaarverslagen en slotwetten 2023.
  Besluit: De leden Valize (PVV), Kathmann (GL-PvdA), Rajkowski (VVD), Meulenkamp (VVD) en Six Dijkstra (NSC) hebben zich aangemeld voor dit gesprek. Het gesprek wordt ingepland op 12 juni 2024 van 10 tot 11 uur. 

  * Inventarisatie Deelname gesprek Autoriteit Persoonsgegevens over Jaarverslag 2023 op 15 mei 16.00-17.00.
  Besluit: Het gesprek wordt ingepland.  
   
 12. 12

  Overzicht van geplande activiteiten commissie Digitale Zaken.

  Besluit: het commissiedebat Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten wordt ingepland op 11 juni 2024 van 16.30 uur tot 21.00 uur met de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris BZK. 

  ma 22-04-2024 10.00 - 16.00 uur Notaoverleg Digitalisering.  
  do 25-04-2024 12.00 - 12.00 uur Inbreng verslag (wetsvoorstel) Uitvoering van verordening (EU) 2022/2065 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG (Uitvoeringswet digitaledienstenverordening).
  do 25-04-2024 13.00 - 16.00 uur Commissiedebat Digitale infrastructuur en economie. 
  di 14-05-2024 16.30 - 18.30 uur Commissiedebat Telecomraad (Formeel) d.d. 21 mei 2024. 
  vr 17-05-2024 14.00 - 14.00 uur Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van EZK, J&V en BZK voor het jaar 2024 voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota). 
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 uur Inbreng feitelijke vragen Feitelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer over de verantwoordingsonderzoeken 2023 van de Algemene Rekenkamer over de ministeries van EZK, JenV en van BZK voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering. 
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 uur Inbreng feitelijke vragen Feitelijke vragen over de Slotwetten 2023 van het ministerie EZK, J&V en BZK voor het zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering. 
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 uur Inbreng feitelijke vragen Feitelijke vragen over de Jaarverslagen 2023 van het ministerie van EZK, J&V en BZK voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering.
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00  uur Inbreng feitelijke vragen Feitelijke vragen aan de Regering over de verantwoordingsonderzoeken 2023 van de Algemene Rekenkamer over de ministeries van EZK, JenV en BZK voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering. 
  di 28-05-2024 17.00 - 18.00 uur Werkbezoek Kennismakingsgesprek met de commissie Digitalisering van de Eerste Kamer.
  wo 19-06-2024 13.00 - 18.30 uur Wetgevingsoverleg Jaarverslagen 2023 en Slotwetten ministeries J&V, EZK en BZK (voor zover het onderwerpen over digitalisering betreft). 


  Procedurevergaderingen
  wo 24-04-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering.
  wo 15-05-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering
  wo 29-05-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering.
  wo 19-06-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering
  wo 03-07-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering.


   
 13. 13

  Overzicht van ongeplande activiteiten commissie Digitale Zaken.

  Commissiedebat Basisregistratie personen
  Commissiedebat Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten.
  Tijdens de procedurevergadering d.d. 10 april 2024 is besloten dit commissiedebat uit te stellen tot kort na het meireces. Dit commissiedebat kan opnieuw gepland worden, met de minister voor Rechtsbescherming en staatssecretaris BZK, op dinsdag 11 juni van 16.30-21.00.
  Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie
  Commissiedebat Digitale inclusie
  Commissiedebat Digitaliserende overheid
  Commissiedebat Informatiebeveiliging bij de overheid
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën
  Rondetafelgesprek over de Verzamelwet gegevensbescherming (Kamerstuk 36264). De leden Kathmann (GL-PvdA) en Six Dijkstra (NSC) vormen een informele voorbereidingsgroep ter nadere uitwerking van een voorstel.
  Rondetafelgesprek over Digitale inclusie. De leden Kathmann (GL-PvdA) en Six Dijkstra (NSC) vormen een informele voorbereidingsgroep ter nadere uitwerking van een voorstel
  Rondetafelgesprek Uitvoeringswet digitaledienstenverordening Het lid Six Dijkstra (NSC) bereidt een nadere uitwerking van een voorstel voor. 
  Werkbezoek Werkbezoek IT bij uitvoeringsorganisaties. De leden Kathmann (GL-PvdA) en Six Dijkstra (NSC) vormen een informele voorbereidingsgroep ter nadere uitwerking van een voorstel

  Tweeminutendebatten
  Tweeminutendebat Duurzaamheid en digitalisering (CD 21/3).
  Tweeminutendebat Online veiligheid en cybersecurity (CD 11/4). 
  Tweeminutendebat Inzet algoritmes en data-ethiek (CD 17/4). 
 14. 14

  Technische briefing over de AI-verordening

  Tijdens het commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek d.d. 17 april 2024 heeft de staatssecretaris BZK het aanbod gedaan voor een technische briefing over de AI-verordening. 
  Besluit: De commissie gaat in op het aanbod. De briefing wordt ingepland. Er zal worden verzocht om bij de technische briefing in te gaan op de opvolging van moties en toezeggingen aangaande dit onderwerp.