Commissiedebat : Marktordening & consumentenbescherming

De vergadering is geweest

24 april 2024
16:00 - 19:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
Spreektijd per fractie in eerste termijn: maximaal 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.A.M. Adriaansens
  minister van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • A. Kisteman (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • R.F. van Meetelen (PVV)
 • J. Thijssen (GroenLinks-PvdA)
 • F.A. Zeedijk (NSC)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Nederlandse consumentenagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Tweede voortgangsrapportage van de Competitive Neutrality Officer

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Negende periodieke rapportage van de Commissie van Aanbestedingsexperts

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Evaluatie stelsel van wijziging Gids proportionaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang Consumentenagenda: houvast bij voortdurende verandering

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Futselaar over het voorkomen van dubbele verplichtingen die tot financiële problemen kunnen leiden

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  CBS voortgangsrapportage van de Competitive Neutrality Officer

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Achtste jaarrapportage Commissie van Aanbestedingsexperts

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Programma Beter Aanbesteden, onderzoek inkoopvolume en monitoringsrapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsreactie op de Evaluatie van de Autoriteit Consument en Markt

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitwerking van maatregelen voor verbeterde rechtsbescherming bij aanbesteden

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beleid innovatiegericht inkopen in 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang van enkele onderling samenhangende onderwerpen op het terrein van aanbesteden: de stand van zaken van de uitwerking van maatregelen ter versterking van de rechtsbescherming bij aanbesteden en de stand van zaken van het vervolgprogramma Beter Aanbesteden

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Evaluatie ministeriële regeling en beleidsregel CBS

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanbesteden en derde landen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Ecorys-onderzoek naar territoriale leveringsbeperkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Programma 'Beter Aanbesteden'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Tiende periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Oplevering onderzoeksrapport 'Proportionaliteit in het octrooirecht'

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag over doeltreffendheid van functioneren aangewezen instanties die wettelijke taken uitvoeren op grond van de Metrologiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Nieuwe governance Nationaal Metrologisch Instituut VSL

  Te behandelen:

  Loading data