Commissievergaderingen

Donderdag 30 juni 2022

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

NAVO PA - Visit of Sub-Committee on Future Security and Defence Capabilities (DSCFC)

Werkbezoek
Tbilisi, Georgia (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 09:15 - 09:45 uur

Voorbereidingsgroep werkbezoek aan het RIVM

Vergadering

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Voorbereidingsgroep Internationaal spoorvervoer

Vergadering
via Teams (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Zzp

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer (BVOV)

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Financiële markten

Commissiedebat
Aletta Jacobszaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Mijnbouw/Groningen

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:15 uur

Werkbezoek aan het Tweede Kamercomplex op het Binnenhof

Werkbezoek
Den Haag (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap

Commissiedebat
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Tweede voortgangsrapportage NP Onderwijs mbo, hoger onderwijs en onderzoek en Eindrapportage ‘Ruimte voor onderwijs tijdens corona'

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Gesprek met de Nationale ombudsman over het jaarverslag 2021 (verplaatst naar 21 juni i.v.m. plenaire overlap)

Gesprek
(verplaatst)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 10:30 - 14:00 uur

Pieter Dekker

Verhoor
Enquêtezaal

Financiën

Tijd vergadering tot 11:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Dassen inzake publicatie eindbegunstigdenoverzicht concept-Herstel- en Veerkrachtplan

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het llid Bisschop (SGP) mede namens CDA, JA21 en BBB mbt brief NSP

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Inbreng schriftelijk overleg Congestie op het elektriciteitsnet in Limburg en Noord-Brabant

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Jacht

Vergadering

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 13:15 uur

Extra delegatievergadering Berlijn

Vergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 17:00 uur

Staat van de volkshuisvesting

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 14:00 - 19:00 uur

Johan de Haan

Verhoor
Enquêtezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 20:00 uur

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Commissiedebat
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiscale verzamelwet 2023

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Toelichting op de aangenomen moties ingediend tijdens het tweeminutendebat over de ministeriële regeling Inspectie Belastingen Toeslagen en Douane (IBTD)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 18:00 uur

Vreemdelingen- en asielbeleid

Commissiedebat
Klompézaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Bedrijfslevenbeleid (VERPLAATST NAAR 7 SEPTEMBER 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Jaarverslag en slotwet 2021 (Verplaatst naar maandag 4 juli)

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Update Inzet Nederland tijdens de Tiende Toetsingsconferentie van het Non-Proliferatieverdrag

Technische briefing
Thorbeckezaal

Defensie

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Vastgoed Defensie

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 17:00 uur

SPOED E-MAILPROCEDURE - verzoek om het notaoverleg beleidsnota BuHa-OS te verplaatsen z.s.m. na het zomerreces en voorafgaand daaraan een feitelijke vragenronde en een rondetafelgesprek te organiseren

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 17:30 - 18:00 uur

Extra procedurevergadering in verband met de (verdere) behandeling van twee wetsvoorstellen

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 18:30 - 23:00 uur

Jaarverslag en Slotwet VWS over het jaar 2021

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal