E-mailprocedure : SPOED E-MAILPROCEDURE - verzoek om het notaoverleg beleidsnota BuHa-OS te verplaatsen z.s.m. na het zomerreces en voorafgaand daaraan een feitelijke vragenronde en een rondetafelgesprek te organiseren

De vergadering is geweest

30 juni 2022
17:00 uur
Aan de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 
Geachte leden,
 
Hierbij leg ik u het volgende voorstel voor van het lid Hammelburg (D66), mede namens de fracties van de SP en ChristenUnie:
 
Aangezien een aantal partijen op 4 juli een WGO hebben en daarmee niet aanwezig kunnen zijn bij het notaoverleg, veel NGO’s en bedrijven gevraagd hebben om een rondetafelgesprek te organiseren voorafgaand aan het notaoverleg, en een aantal partijen behoefte heeft nog feitelijke vragen te kunnen stellen, stel ik het volgende voor:
1. Het notaoverleg Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 4 juli 2022 te verplaatsen naar een nieuwe datum zo snel mogelijk na het zomerreces.
2. Een feitelijke vragenronde organiseren over de Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de week van 11 juli 2022.
3. Na het zomerreces en voorafgaand aan het notaoverleg een rondetafelgesprek organiseren over de Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met vertegenwoordigers van NGOs en bedrijfsleven.

Graag verneem ik uiterlijk vandaag, donderdag 30 juni 2022 om 17:00 uur of u, namens uw fractie, instemt met dit voorstel van het lid Hammelburg, via een reply all op dit bericht.
 
Met vriendelijke groet,
Myrna Prenger
Adjunct-griffier vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek verplaatsen notaoverleg beleidsnota BuHa-OS z.s.m. na het zomerreces en voorafgaand een feitelijke vragenronde en rondetafelgesprek organiseren

    Te behandelen:

    Loading data