Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

30 juni 2022
13:30 - 14:15 uur

Bijlagen

Deelnemers

 • A.R. Hammelburg (D66)
 • J.J. Klink (VVD)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • Voorzitter
  J. Wuite (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 30 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Geplande activiteiten commissie

  • ma 04-07-2022 14.30 - 18.00 uur Notaoverleg Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Besluit ==> er wordt een spoed e-mailprocedure uitgezet met deadline vandaag 17:00 uur met het verzoek van het lid Hammelburg (D66), mede namens de fracties van SP en ChristenUnie, om het notaoverleg te verplaatsen z.s.m na het zomerreces en voorafgaand daaraan een feitelijke vragenronde en een rondetafelgesprek te organiseren.
  • do 07-07-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 07-07-2022 15.30 - 18.00 uur Commissiedebat Herstel en Wederopbouw Oekraïne 
  Zomerreces 2022: 8 juli t/m maandag 5 september 2022
  • wo 13-07 t/m di 19-07 Werkbezoek Rwanda 
  • za 20-08 t/m do 25-08 Werkbezoek Egypte 
  • di 06-09-2022 16.30 - 17.15 uur Gesprek Lara Wolters, rapporteur Europees Parlement EU-voorstel IMVO 
  • di 06-09-2022 17.15 - 18.45 uur Gesprek Opstellers factsheets Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  • di 27-09-2022 17.00 - 19.30 uur Commissiedebat informele Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • do 20-10-2022 11.00 - 12.00 uur Digitaal gesprek Eurocommissaris Reynders inzake EU-voorstel IMVO (nieuw ingepland)
  • di 22-11-2022 17.00-19.30 uur Commissiedebat Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • Wo 23-11-2022 13.30-16.00 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022
  • di 22-11-2022 17.00 - 19.30 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  • wo 23-11-2022 13.30 - 16.00 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking


  Nog te plannen activiteiten
  • Strategische procedurevergadering 
  • Gesprek met Afrikaanse parlementsleden van Climate Parliament (28 september 2022)
  • Digitaal gesprek met Duitse Bundestag en het Belgische Parlement in het kader van het kennisthema Afrikastrategie (na ontvangst factsheet)
  • Gesprek Opstellers wetenschappelijk factsheet transitie hulp naar handel (na ontvangst factsheet)
  • Gesprek mensenrechtensituatie in Oeganda met de heer Bobi Wine 
  • Commissiedebat Wereldwijde aanpak COVID-19
 4. 4

  Digitaal gesprek Eurocommissaris Reynders inzake EU-voorstel IMVO

  Noot: De rapporteurs voor het wetgevende EU-voorstel inzake IMVO, de leden Klink (VVD) en Van der Graaf (ChristenUnie), voeren in het kader van hun rapporteurschap een aantal gesprekken met betrokkenen over het voorstel. Op donderdag 20 oktober 11.00-12.00 uur hebben zij een gesprek kunnen plannen met Eurocommissaris Reynders. Graag nodigen zij de rest van de commissie uit om aan te sluiten bij dit gesprek. 
  Besluit: Gesprek organiseren als commissieactiviteit met Eurocommissarism Reynders over het wetgevende EU-voorstel inzake IMVO op donderdag 20 oktober 11.00-12.00 uur.
 5. 5

  Vaststellen spreektijden Notaoverleg Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 4 juli 2022

  Besluit: de spreektijden zijn als volgt vastgesteld (eerste/tweede termijn):
  VVD: 7/4 minuten
  D66/PVV/CDA/SP/PvdA/GroenLinks: 6/3 minuten
  Overige fracties: 4/2 minuten
 6. 6

  Strategische procedurevergadering

  Besluit: Er wordt naar een geschikte datum gezocht voor de strategische procedurevergadering na het zomerreces. De voorzitter zal hierover in overleg treden met de leden. 
 7. 7

  Verzoek Climate Parliament, namens delegatie Afrikaanse parlementsleden, om gesprek m.b.t. duurzame energie d.d. 28 september 2022

 8. 8

  Gezamenlijke internationaal-economische samenwerking Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Hulp aan Suriname na wateroverlast

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over de status van de mondiale LHBTQI+-beweging en het functioneren van de Equal Rights Coalition

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van de Wereldbank voorjaarsvergadering 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang Jongerenstrategie Youth at Heart

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beleidsnota ‘Doen waar Nederland goed in is’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Actualisatie toetsingskader DRIVE garantiefaciliteit 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsappreciatie mededeling 'Ukraine Relief and Reconstruction'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 3 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Afschrift van de brief aan vicepresident Dombrovskis inzake actief EU-handelsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voorstel voor de tijdelijke verruiming van tariefquota voor de invoer van Moldavische producten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 16 mei t/m 27 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2022Z12986 Aan minister BuHa-OS Feitelijk vragen over Opzet en vraagstelling periodieke rapportage 'Klimaatbeleid voor ontwikkeling', 23-06-2022
  2. 2022Z11093 Aan minister BuHa-OS reactie vragen over "Investment case" van The Global Fund om Aids" 02-06-2022
  3. 2021Z20135 Aan minister BuHa-OS en minister BUZA - verzoek brief overzicht (potentiële) brandhaarden en migratiestromen, 11-11-2021 
  4. 2021Z08576 Aan minister BuHa-OS - reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen, 20-05-2021
  Besluit: rappel sturen aan de minister van BuHa-OS over de stand van zaken inzake uitvoering motie Klink c.s. over de transitie van fossiel naar niet-fossiel (35925 XVII, nr. 23) en de toezeggingen die zijn gedaan over uitfasering fossiele brandstoffen bij exportkredietverzekeringen en vergroening handelsinstrumentarium, te ontvangen voor het notaoverleg Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 
   
 21. 21

  Voorstel technische briefing over inzet BuHa-OS instrumentarium op het terrein van water in aanloop naar VN-waterconferentie en Afrikastrategie

  Te behandelen:

  Loading data