Commissiedebat : Mijnbouw/Groningen

De vergadering is geweest

30 juni 2022
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
De spreektijd per fractie is vastgesteld op 5 minuten in eerste termijn.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • J.A. Vijlbrief
  staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • A. Kops (PVV)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • F. Boulakjar (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • K.P. Piri (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgang typologie waaronder Beton 1a en Prefab 1

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Besluitvorming gaswinning Groningenveld

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verbinder Dorpenaanpak versterking Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering van de motie van het lid Sienot c.s. over het uitfaseren van dieselolie bij zoutwinning (Kamerstuk 32849-147)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Jaarverslag 2021 Staatstoezicht op de Mijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken gesprekken met de regio over schade, versterken, de aanpak van funderingsproblematiek en perspectief Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Diverse onderwerpen met betrekking tot mijnbouwactiviteiten in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang schadeafhandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Gesprek met Shell en ExxonMobil over de mogelijkheid van 'finale afspraken' over het Akkoord op Hoofdlijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de berichtgeving door het NRC en Dagblad van het Noorden over CBM-notulen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toezegging, gedaan tijdens het Commissiedebat Mijnbouw/Groningen van 9 december 2021, over een plan ten aanzien van olie en gaswinning in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken procedures met de NAM

  Te behandelen:

  Loading data