Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

30 juni 2022
12:30 - 13:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • R. de Roon (PVV)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Activiteiten van de commissie

  • do 30-06-2022 15.30 - 16.30 Technische briefing Update Inzet Nederland tijdens de Tiende Toetsingsconferentie van het Non-Proliferatieverdrag
  • di 05-07-2022 13.45 - 14.00 Petitie Mensenrechten situatie Ethiopië - deelname wordt geïnventariseerd
  • do 07-07-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  • di 12-07-2022 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
  • wo 24-08-2022 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
  • zo 04-09 t/m ma 05-09 Werkbezoek IPC
  • do 08-09 t/m za 10-09 Werkbezoek Berlijn 
  • do 15-09-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  • do 29-09-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  • do 13-10-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  • do 03-11-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • do 17-11-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • do 01-12-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • do 22-12-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  te plannen plenaire activiteiten:
  8. Dertigledendebat over de inzet en deelname van het kabinet aan het International Migration Review Forum (Van Haga) (minister BuZa, staatssecretaris J&V)
  • Week van 8 november begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken

  Te plannen commissie-activiteiten:
  • Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Raan: Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede (te plannen na ontvangst antwoorden van initiatiefnemer op feitelijke vragen van commissie)
  • Videogesprek met vertegenwoordigers van regering Qatar over arbeidsomstandigheden in Qatar (gesprek van 10 juni is op verzoek van Qatar uitgesteld in overleg met de ambassade van Qatar wordt nagegaan of dit gesprek opnieuw kan worden gepland)
  • Gesprek met de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof 
  • Mini-rondetafelgesprek over India i.h.k.v. het kennisthema India (na zomerreces)
  • Technische brieifing over India i.h.k.v. het kennisthema India (na zomerreces)
  • Technische briefing (besloten) over internationale cyberveiligheid (na ontvangst internationale cyberstrategie, verwacht na de zomer)
  • Strategische procedurevergadering (na zomerreces)
  • Commissiedebat China
  • Commissiedebat Consulaire Zaken
  • Notaoverleg Mensenrechtenbeleid wordt 10 oktober 10.00-14.30 uur (incl schorsing voor lunch)
  • Deelname Toetsingconferentie Non-proliferatieverdrag in New York als waarnemer (1-5 augustus) 
  • Gesprek met de vaste commissie van Buitenlandse Zaken van het Georgische parlement
  • Rondetafelgesprek over West-Papoea 
  • Tweede deel rondetafelgesprek Sancties tegen Rusland
 4. 4

  Verzoek, namens hoofd Buitenlandse Zaken van Patriotische Unie van Kurdistan (Irak) om gesprek rond 15 juli 2022

 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake mutaties in de huisvestingsportefeuille)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over een nadere juridische duiding t.a.v. de kwalificatie van apartheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Actuele ontwikkelingen in en een terugkoppeling van het bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden op 18 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Evaluatie Internationaal cultuurbeleid 2017-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Geannoteerde agenda NAVO Top van 28, 29 en 30 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Samenhangende Nederlandse inzet in het kader van de collectieve verdediging en in missies en operaties ter bevordering van de internationale rechtsorde 2022-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kennisgeving onderzoek naar mogelijkheid en wenselijkheid militaire bijdrage aan operatie EUFOR Althea in Bosnië-Herzegovina

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kennisgeving onderzoek naar mogelijkheid en wenselijkheid militaire bijdrage aan de NAVO-missie in Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  NIOD onderzoek naar twintig jaar Nederlandse inzet in Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie voor ambtelijke ondersteuning bij het voorgenomen werkbezoek aan Berlijn in september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36120-V)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van een schriftelijk overleg over de verantwoordingsstukken Buitenlandse Zaken 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Arbitragezaak van het Permanent Hof van Arbitrage tegen het Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rapport ‘Jaarbericht 2021 Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) inzake de regionale workshop over "Physical Protection of Nuclear Material and NuclearFacilities", te Delft, Nederland, 13 – 24 juni 2022; Wenen, 29 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Lijst van nieuwe EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2022Z12417 Aan minister Buza - schriftelijk overleg Update activiteiten Europese Investeringsbank in Turkije 17-06-2022
  2. 2022Z11108 Aan minister Buza - verzoek reactie brief derde inzake situatie bahais in Qatar 02-06-2022
  3. 2022Z11107 Aan minister Buza - Verzoek reactie berichtgeving dat Iran documentatie zou hebben gestolen van de IAEA, met als doel sancties te ontlopen 02-06-2022
  4. 2022Z07729 Aan minister Buza - verzoek reactie studie over National responsibility for ecological breakdown 19-04-2022
  5. 2022Z06929 Aan minister Buza - Verzoek reactie brf burger inzake Suriname 07-04-2022
 23. 23

  Verzoek van het lid Sjoerdsma inzake de behandeling nadere kabinetsreactie op het rapport 'Uitkomsten onderzoeksprogramma 'Dekolonisatie, onafhankelijkheid, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1949'

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzoek van het lid Jasper van Dijk over de behandeling NAVO-toetredingsaanvragen van Finland en Zweden door de Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data