Wetgevingsoverleg : Jaarverslag en slotwet 2021 (Verplaatst naar maandag 4 juli)

De vergadering is verplaatst naar 4 juli 2022

30 juni 2022
15:00 - 18:00 uur
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten*

Bijlage

Naar boven