Wetgevingsoverleg : Jaarverslag en Slotwet VWS over het jaar 2021

De vergadering is geweest

30 juni 2022
18:30 - 23:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Totale (1e en 2e termijn) indicatieve spreektijd in minuten:      
VVD:                          6
D66 :                          5
CDA:                          10
FvD:                           15
ChristenUnie:              10
BBB:                          10
Fractie Den Haan:       10
Totale indicatieve spreektijd: 66
         

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.J. Kuipers
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • C. Helder
  minister voor Langdurige Zorg en Sport

Deelnemers

 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • W. Paulusma (D66)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Jaarverslag en Slotwet VWS over het jaar 2021

  Jaarverslag en Slotwet VWS over het jaar 2021
  Opzet van het wetgevingsoverleg:
  De rapporteurs lichten hun bevindingen namens de commissie toe en leveren hun inbreng over de thema's financieel beheer, voorraadbeheer en informatiebeveiliging, actieprogramma’s en begrotingsamendementen (circa 20 minuten).
  De bewindspersonen reageren op de bevindingen van de rapporteurs.

  De rapporteurs geven in hun tweede termijn een korte reactie op de reactie van de bewindspersonen.
  De bewindspersonen reageren desgewenst kort op de inbreng van de rapporteurs in de tweede termijn.

  De deelnemende leden leveren hun inbreng in eerste termijn over de verantwoordingsstukken VWS 2021.
  De bewindspersonen reageren op de inbreng van de leden (inclusief appreciatie eventuele amendementen).

  De deelnemende leden leveren hun inbreng in tweede termijn (inclusief eventueel indienen van moties).
  De bewindspersonen reageren op de inbreng (inclusief appreciatie van de moties).
 2. 2

  Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voortgang financieel beheer ministerie van VWS (Kamerstuk 35925-XVI-28)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voortgang financieel beheer ministerie van VWS (Kamerstuk 35925-XVI-185)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Vergaderstukken Audit Committee VWS 2021 & Auditrapport (inclusief tussenrapportage) VWS 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  VWS-monitor mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapport evaluatie Hoofdlijnenakkoorden curatieve zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over onderzoeksvragen evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapportage van de Verenigingen van Nederlandse Gemeenten (VNG) over ‘Maatregelen jeugdhulp in 2022’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Motie ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data