Commissievergaderingen

Woensdag 8 juni 2022

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO PA - Visit of the Economics and Security Committee (ESC) and the Sub-Committee on Transition and Development (ESCTD)

Werkbezoek
Bosnia and Herzegovina (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 09:45 - 12:45 uur

Eurogroep/Ecofinraad

Commissiedebat
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

NAVO Defensie Ministeriële d.d. 16-17 juni 2022

Commissiedebat
Klompézaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Landbouw- en Visserijraad op 13 juni 2022

Commissiedebat
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Voortgangsgesprek EU-rapporteurs klimaat / Oudkamer (D3.51)

Gesprek
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van het lid Kathmann (PvdA) om een gesprek met rapporteur Agnes Jongerius over het bereikte resultaat over nieuwe EU-wetgeving minimumloon op 13 juni 2022, 11.00-12.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:35 uur

(Internationaal) perspectief op seksueel grensoverschrijdend gedrag

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voorhangprocedure besluit doorstroomtoetsen po (35671-29)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

JBZ-Raad Luxemburg van 9 en 10 juni 2022 (algemeen) (is omgezet in een schriftelijk overleg)

Commissiedebat
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 12:00 - 14:30 uur

JBZ-Raad Luxemburg van 9 en 10 juni 2022 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport "Algoritmes getoetst; De inzet van 9 algoritmes bij de rijksoverheid" (26643-854)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Strategische procedurevergadering IenW

Strategische procedurevergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van het lid Strolenberg (VVD) om het wetgevingsoverleg over de Jaarverslagen en Slotwetten over het jaar 2021 Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds (momenteel gepland...

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake mutaties in de huisvestingsportefeuille)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Technische briefing door TNO over de uitkomst van het optieonderzoek alternatieven voor Russisch gas

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Ontwikkelingen Stichtingen voor Persoonlijk Onderwijs (GEANNULEERD)

Commissiedebat
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

EU-Gezondheidsraad (14 juni 2022) (wordt omgezet in een schriftelijk overleg op 3 juni 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Milieuraad op 28 juni 2022 - verplaatst naar 15 juni 2021

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 16:30 uur

Algemene Rekenkamer over de jaarverantwoording 2021

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Gewasbeschermingsmiddelen

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Internationaal Spoorvervoer (hybride)

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Waardevolle artificiële intelligentie (AI) voor Gezondheid (TK 27529-275)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Diverse rapporten middelengebruik en tabaksontmoediging (TK 32793-606)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 16:45 - 17:45 uur

Gesprek met de voormalig National Taxpayers Advocate uit VS, mevrouw Olson

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Regionale luchthavens

Commissiedebat
Klompézaal