Commissiedebat : Milieuraad op 28 juni 2022 - verplaatst naar 15 juni 2021

De vergadering is verplaatst

8 juni 2022
14:00 - 17:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(bewindspersonen gewijzigd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.


 

Bijlage