Commissiedebat

Milieuraad op 28 juni 2022 - verplaatst naar 15 juni 2021

Commissiedebat: "Milieuraad op 28 juni 2022 - verplaatst naar 15 juni 2021"Deze vergadering is verplaatst naar 15 juni 2022

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie commissiedebat op 8 juni 2021 t.v.v. de Milieuraad op 28 juni 2022; namen bewindspersonen gewijzigd