Strategische procedurevergadering : Strategische procedurevergadering IenW

De vergadering is geweest

8 juni 2022
13:30 - 14:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Geeft het overzicht van in 2022 te verwachten beleidsdocumenten aanleiding voor extra acties ter versterking van de informatiepositie van de commissie?

  Besluit: De hieronder opgenomen voorstellen zullen bij de volgende procedurevergadering worden voorgelegd en, indien daarvoor een meerderheid bestaat, nader uitgewerkt:
  • Het (concept) Programma van Eisen voor de HRN-concessie; een rondetafelgesprek voorafgaand aan het commissiedebat over dit onderwerp (27 september 2022) (Van Ginneken (D66)
  • 30 km/u-zones; een technische briefing (Van Ginneken, D66)
 2. 2

  Wenst de commissie een werkbezoek aan de Europese instellingen in Brussel te brengen voor dieper begrip van de werking van de EU en voor IenW relevante EU-wetgeving en –beleid? Indien gewenst, welke thema’s wenst de commissie in het programma op te nemen?

  Besluit: De commissie wenst een werkbezoek aan Brussel te organiseren. De mogelijkheid om dit in gezamenlijkheid met een andere vaste commissie te doen zal daarbij worden onderzocht. De onderwerpen die de commissie aan de orde wenst te stellen zijn: internationaal spoorvervoer, REACH, hernieuwbare brandstoffen, de CO2-normen voor auto's en vrachtwagens en de verduurzaming van de zee- en luchtvaart.   
 3. 3

  Wenst de commissie (extra) parlementaire controleinstrumenten en/of kennisinstrumenten in te zetten ter behandeling van de lopende of nog te verwachten prioritaire EU-dossiers?

  Besluit: Het lid Van Ginneken (D66) meldt zich aan als EU-rapporteur TEN-T herziening. Bij de volgende procedurevergadering zal de commissie besluiten of zij een rapporteurschap wenst in te stellen; daarna zal een voorstel voor een mandaat worden opgesteld. 
 4. 4

  Wenst de commissie wijzigingen aan te brengen in de kennisagenda?

  Besluit: De onderstaande onderwerpen zullen bij de volgende procedurevergadering aan de commissie worden voorgelegd en, indien daarvoor een meerderheid bestaat, worden opgenomen op de kennisagenda.
  • De positie en ontwikkeling van zeehavens (Koerhuis, VVD)
  • De veiligheid van de Noordzee (Van Ginneken, D66)
 5. 5

  Voor welke aangekondigde wetsvoorstellen wenst de commissie kennisinstrumenten in te zetten voor versterking van haar informatiepositie?

  Besluit: De leden Van Ginneken (D66) en Alkaya (SP) melden zich aan als rapporteurs Modernisering Spoorwegwet. Bij de volgende procedurevergadering zal de commissie besluiten of zij een rapporteurschap wenst in te stellen; daarna zal een voorstel voor een mandaat worden opgesteld.

  Besluit: De bewindspersonen zullen worden verzocht om, voor zover mogelijk, inzicht te verschaffen in de te verwachten wetgeving in het eerste halfjaar van 2023. 
 6. 6

  Kunt u instemmen met de twee voorstellen ter uniformering van de werkwijzen van commissies?

  Besluit: De commissie stemt in met de aanpassingen. Deze worden onderdeel van de werkwijzeafspraken. 
 7. 7

  Heeft u aanvullende bespreekpunten voor het gesprek met de bewindspersonen van IenW?

  Besluit: De commissie geeft enkele aanvullende punten mee ter bespreking met de bewindspersonen. 
 8. 8

  Planningsbrief 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsprogramma Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data