E-mailprocedure : Verzoek van het lid Strolenberg (VVD) om het wetgevingsoverleg over de Jaarverslagen en Slotwetten over het jaar 2021 Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds (momenteel gepland op woensdag 22 juni van 10.00 tot 13.30 uur) om te zetten in een schriftelijk overleg.

De vergadering is geweest

8 juni 2022
14:00 uur
Geachte leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
 
Het lid Strolenberg (VVD) stelt voor om het wetgevingsoverleg over de Jaarverslagen en Slotwetten over het jaar 2021 Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds (momenteel gepland op woensdag 22 juni van 10.00 tot 13.30 uur) om te zetten in een schriftelijk overleg.
 
U wordt verzocht uiterlijk woensdag 8 juni (morgen) om 14.00 uur te laten weten of u dit voorstel steunt d.m.v. een allen beantwoorden op dit bericht. Spoedig daarna wordt u geïnformeerd over de uitkomst van deze e-mailprocedure.*
 
Noot van de griffie: omzetting is mogelijk, de beantwoording zou dan uiterlijk vrijdag 1 juli 2022 moeten worden ontvangen omdat in de laatste week voor het zomerreces moet worden gestemd over de Slotwetten (dechargeverlening). Voorgesteld wordt om de inbrengdatum voor het SO (mocht het verzoek door een meerderheid worden gesteund) te plannen op dinsdag 21 juni om 14.00 uur. De mogelijkheid om moties in te dienen vervalt echter bij omzetting in een schriftelijk overleg.

Met vriendelijke groet,
Annemarijke de Vos
Griffier van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Strolenberg (VVD) om het wetgevingsoverleg over de Jaarverslagen en Slotwetten over het jaar 2021 Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds (momenteel gepland op woensdag 22 juni van 10.00 tot 13.30 uur) om te zetten in een schriftelijk overleg.

    Te behandelen:

    Loading data