Commissiedebat : Gewasbeschermingsmiddelen

De vergadering is geweest

8 juni 2022
15:00 - 19:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
SPREEKTIJD EERSTE TERMIJN 5 MINUTEN

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H. Staghouwer
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • V.L.W.A. Heijnen
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.L. Geurts (CDA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • Voorzitter
  L. Bromet (GroenLinks)
 • L. Vestering (PvdD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • R. Bisschop (SGP)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Toezeggingen op het terrein van gewasbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Bevindingen over het juridisch advies getiteld “Regulering glyfosaathoudende middelen”

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toezegging en motie over het gebruik van glyfosaathoudende middelen op gronden van het Rijksvastgoedbedrijf

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op de motie van het lid Bromet c.s. over het gebruik van glyfosaat stoppen op rijksgronden die in eigen beheer zijn

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verkenning RIVM naar verbetermogelijkheden van de datavereisten in relatie tot neurodegeneratieve ziekten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Azolenresistente schimmels in hout- en groenafval en in het loof van aardappelen, uien en aardbeien

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorstel van de Europese Commissie over te hanteren beschermdoelen voor hommels en solitaire bijen binnen het bijenrichtsnoer

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Eindrapport van de evaluatie van Stichting Bureau Erkenningen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan Meten = Weten met betrekking tot openbaarmaking registratie van pesticiden

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord aan PAN Nederland over een aantal onderwerpen op het gebied van gewasbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording vragen commissie over moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming (Kamerstuk 27858-569)

  Te behandelen:

  Loading data