Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

8 juni 2022
13:00 - 13:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.L.J. Paul (VVD)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • J. Wuite (D66)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • S.H. (Sylvana) Simons (BIJ1)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 08 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  36031-(R2161) Tweede nota van wijziging inzake Regels omtrent de instelling van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Overzicht bijzondere uitkeringen Caribisch Nederland 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over het verkrijgen van een BSN en DigiD voor Nederlandse inwoners van Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitwerking van het Akkoord van Kralendijk

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortzetting Amvrb Samenwerkingsregeling CUR en SXM waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  43ste voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Overzichten met titels van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij Koninkrijksrelaties en het BES fonds

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wetenschappelijk factsheet - Artikel 73 VN Handvest niet-zelfbesturende gebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Overzicht documenten Parlis met cie KR volgcommissie: 9 maart tot 2 juni 2022

 16. 16

  Verslag IPKO-reis mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Openstaande verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2022Z10428 Aan stas BZK - aanbieding feitelijke vragen over Slotwet KR en het BES-fonds 2021, 25-05-2022
  2. 2022Z10432 Aan stas BZK - aanbieding feitelijke vragen over Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij KR en het BES fonds, 25-05-2022
  3. 2022Z10433 Aan stas BZK - aanbieding feitelijke vragen over Jaarverslag KR en BES-fonds 2021, 25-05-2022
  4. 2022Z10434 Aan de Algemene Rekenkamer - verzoek reactie rapport Rekenkamer, 25-05-2022
  5. 2022Z10093 Aan stas BZK - aanbieding verslag RAFT, 20-05-2022
  6. 2022Z10091 Aan stas BZK - aanbieding verslag Rijkswet COHO, 20-05-2022
  7. 2022Z06943 Aan MP en stas BZK- afschrift noodkreet SFZ Curacao d.d. 7-04-2022
  8. 2022Z06942 Aan stas BZK- Procesbrief democratische aspecten coalitieakkoord d.d. 7-04-2022
  9. 2022Z04720 Aan stas. BZK - Afschrift vragen BAPS aan staatssecretaris m.b.t. stimuleren ondernemingsklimaat Sint Maarten d.d. 11-03-2022
  10. 2022Z04719 Aan stas. BZK - Afschrift vragen antwoord op open brief Staten van Curaçao d.d. 11-03-2022
  11. 2022Z02709 Aan stas. Financiën - Afschrift brief Openbaar Lichaam St. Eustatius aan staatssecretaris van Financiën m.b.t. doorgevoerde wijziging van Wet inkomstenbelasting BES d.d. 10-02-2022
  12. 2022Z00087 Aan min. J&V - Verkenning harmonisering softdrugs beleid en regelgeving d.d. 14-12-2021
 18. 18

  Verzoek gesprek Eilandsraad Bonaire

  Besluit: Gesprek organiseren.
  Noot: De Eilandsraad van Bonaire is in Nederland voor een werkbezoek in de week van 27 juni t/m 1 juli.
 19. 19

  Besluit planning procedurevergaderingen na zomerreces

  Een keer per maand, telkens op een woensdag: 
  • 7 september, 13.00-13.45 uur
  • 5 oktober , 14.00-14.45 uur
  • 9 november , 13.00-13.45 uur
  • 14 december , 13.00-13.45 uur
 20. 20

  Activiteiten commissie

  • di 14-06-2022 14:00-14:00 Inbreng feitelijke vragen van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
  • wo 15-06-2022 16:00-17:00 Technische briefing Algemene Rekenkamer over verantwoordinsonderzoek KR 2021 -> Deelname wordt per e-mail geïnventariseerd. 
  • di 21-06-2022 17.00-18.00 Gesprek Raad van State over rijkswetten COHO en AFT
  • do 23-06-2022 14:00-15:00 Gesprek Eilandraad Saba
  • di 28-06-2022 09:00-10:00 Strategische procedurevergadering
  • do 30-06-2022 15:00-18:00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en slotwet 2021
  • wo 06-07-2022 13.00-13.30 Procedurevergadering
  Zomerreces 2022: 8 juli tot en met maandag 5 september 2022