Commissievergaderingen

Donderdag 2 december 2021

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Gevangeniswezen en tbs

Commissiedebat
Max van der Stoelzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 12:45 uur

Commissiedebat LIMC

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering LNV (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:15 - 13:15 uur

Eurogroep/Ecofinraad

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering (verplaatst naar 9 december)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:00 - 11:30 uur

Gesprek rapporteur PHS

Vergadering
via videoverbinding (besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Kennisagenda: Grondoorzaken migratie (hybride)

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Kennismakingsgesprek met WRR (tot nader order uitgesteld)

Gesprek
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Inbreng schriftelijk overleg Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Benoemingscommissie CTIVD

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Verkeersveiligheid

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Bedrijfsfinanciering (digitaal)

Rondetafelgesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Woningbouwopgave (verplaatst naar 8 december 2021)

Commissiedebat
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgang internationaal cultuurbeleid

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg (TK 35943)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Opzet en vraagstelling Periodieke rapportage ‘Beleidscoherentie en effecten op voedselzekerheid, water en klimaat in ontwikkelingslanden’

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reparatiewet forensische zorg (35936)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpregeling aanwijzing functies VOG politiegegevens (31934-51)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 6 december 2021 (geannuleerd; omgezet in schriftelijk overleg 25 november 2021)

Commissiedebat
Geannuleerd

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Kennismaking Raad van State (tot nader order uitgesteld)

Gesprek
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

E-MAILPROCEDURE] Voorstel van de leden Peter de Groot (VVD) en Erkens (VVD) om commissiedebat Milieuraad op 8 december 2021 om te zetten in schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 17:00 - 23:00 uur

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2022 en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 17:00 uur

E-mailprocedure omzetten CD JBZ-raad algemeen deel naar SO

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 17:30 - 19:00 uur

Gesprek met mr. B.J. van Ettekoven, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake het reflectierapport ‘Lessen uit de kinderopvangtoeslagenzaken’ (Hybride)

Gesprek
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 19:00 - 22:00 uur

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Commissiedebat
Thorbeckezaal