Commissiedebat : Verkeersveiligheid

De vergadering is geweest

2 december 2021
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.B.J. Grapperhaus
  minister van Justitie en Veiligheid
 • B. Visser
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • K.B. Hagen (D66)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Madlener, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 juni 2021, over de maximumsnelheid terug naar 130 km/u

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Argumentatie experts voor niet uitvoeren pilot matrixborden

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitkomsten onderzoek continu voeren autoverlichting, stand van zaken gehandicaptenvoertuigenkader en optimalisaties beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Kader Lichte Elektrische Voertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN) inzake het onderzoek naar 30 km/u zones binnen de bebouwde kom

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Verkeersveiligheid van 1 juni 2021, over versnelling procedures plaatsing flitspalen en inzet van geluidsflitspalen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Appreciatie op de reactie van RAI Vereniging en BOVAG op het OvV rapport ‘Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer’

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het RVV 1990 en het BABW in verband met de invoering van de helmplicht voor snorfietsers en diverse andere kleine aanpassingen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang met betrekking tot de helmkeuze en de datum van inwerkingtreding van de helmplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapportage CBR over augustus en september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Maandrapportage CBR corona- inhaalslag examens september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Omwisseling van rijbewijzen voor kennismigranten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Maandrapportage CBR "corona-inhaalslag examens" oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verzamelbrief verkeersveiligheid in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen commissie over het Kader Lichte Elektrische Voertuigen (Kamerstuk 29398-954)

  Te behandelen:

  Loading data