E-mailprocedure : E-MAILPROCEDURE] Voorstel van de leden Peter de Groot (VVD) en Erkens (VVD) om commissiedebat Milieuraad op 8 december 2021 om te zetten in schriftelijk overleg

De vergadering is geweest

2 december 2021
16:00 uur
De leden Peter de Groot en Erkens (beiden VVD) stellen voor om het commissiedebat Milieuraad van 8 december a.s. om te zetten in een schriftelijk overleg met als inbrengdatum maandag 6 december. De beantwoording van het SO zou dan worden verzocht voor 8 december a.s., waarna nog ruimte is voor een eventueel tweeminutendebat voorafgaande aan de Milieuraad op 20 december a.s.
 
U wordt verzocht om uiterlijk MORGEN donderdag 2 december 2021 om 16.00 uur (gelieve met een ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht) aan te geven of u akkoord gaat met dit voorstel.
 
Spoedig na de reactietermijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst.
 
Met vriendelijke groet,
Benjamin Koerselman
Adjunct-griffier vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van de leden Peter de Groot (VVD) en Erkens (VVD) om het commissiedebat Milieuraad op 8 december 2021 om te zetten in schriftelijk overleg

    Te behandelen:

    Loading data