Wetgevingsoverleg

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2022 en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg: "Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2022 en aanverwante zaken "Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg Sport en bewegen - 2 december 2021, 17.00 uur; spreektijden toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten