Wetgevingsoverleg

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2022 en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg: "Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2022 en aanverwante zaken "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg Sport en bewegen - 2 december 2021, 17.00 uur; i.v.m. toevoegen agendapunt
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 december 2021, over Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2022 en aanverwante zaken

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

10
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: