Wetgevingsoverleg : Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2022 en aanverwante zaken

De vergadering is geweest

2 december 2021
17:00 - 23:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
VVD: 28 minuten
D66: 20 minuten

PVV: 15 minuten
CDA: 18 minuten
SP: 12 minuten
GroenLinks: 12 minuten
Fractie Den Haan: 8 minuten
 
Totaal: 109 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Blokhuis
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • V. Maeijer (PVV)
 • M. van Nispen (SP)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • A.H. Kuiken (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Onderdeel Sport van de begroting VWS voor het jaar 2022.

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapport van de landsadvocaat “De inzet van slimme technologie in voetbalstadions voor de aanpak van discriminatie en racisme”

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Afschrift van de brief aan het Wereld Antidoping Agentschap (WADA) over BND

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanvullende informatie omtrent voorzieningen topsporters

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Werkprogramma NLsportraad

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Compliance Dopingautoriteit met Wereld Anti-Doping Code

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ontwikkelingen in de sportsector

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van een schriftelijk overleg op vragen commissie over het Werkprogramma NLsportraad (Kamerstuk 30234-276)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Verdiepingsslag advies ‘Opstelling op het speelveld’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Ingetrokken amendementen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data