Commissiedebat

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Commissiedebat: "Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een commissiedebat
Download Verslag van een commissiedebat, gehouden op 2 december 2021, over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Convocatie commissieactiviteit
Download 2e herziene convocatie commissiedebat IMVO d.d. 2 december 2021.

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

6
Uitvoering van de toezegging, gedaan tijdens het notaoverleg van 8 december 2020, over de positie van de Europese Commissie inzake het VN-Verdrag bedrijfsleven en mensenrechten en appreciatie van het tweede concept van de UN Binding Treaty for Transnational Corporations on Human Rights

Te behandelen:

9
Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Van den Nieuwenhuijzen c.s. over het aansporen van Nederlandse kleding- en textielbedrijven om uit Xinjiang te vertrekken (Kamerstuk 35570-XVII-21)

Te behandelen: