Commissiedebat : Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De vergadering is geweest

2 december 2021
19:00 - 22:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten. 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • Th.J.A.M. de Bruijn
  minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Deelnemers

 • J.J. Klink (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • M. Koekkoek (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Bouwstenen voor wetgeving voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  SER-advies inzake bouwstenen IMVO-wetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  SER-advies inzake bouwstenen IMVO-wetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Advies van het ATR over bouwstenen voor IMVO-wetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang uitvoering beleidsnota ‘Van Voorlichten tot verplichten’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering van de toezegging, gedaan tijdens het notaoverleg van 8 december 2020, over de positie van de Europese Commissie inzake het VN-Verdrag bedrijfsleven en mensenrechten en appreciatie van het tweede concept van de UN Binding Treaty for Transnational Corporations on Human Rights

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken en het handelingsperspectief van de Nederlandse Staat voor de verstrekte ekv-polis gerelateerd aan het LNG project in Mozambique

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over het bericht van de Volkskrant ''Uitbuiting in spinnerijen waar Zeeman en WE Fashion zaken mee deden''

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Van den Nieuwenhuijzen c.s. over het aansporen van Nederlandse kleding- en textielbedrijven om uit Xinjiang te vertrekken (Kamerstuk 35570-XVII-21)

  Te behandelen:

  Loading data