Commissievergaderingen

Woensdag 7 juli 2021

tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Informatiebijeenkomst tijdelijke commissie Fraudebestrijding en Dienstverlening

Vergadering
Troelstrazaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:45 uur

Klimaat en energie

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Arbeidsmigratie

Commissiedebat
K4

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek organiseren van commissiedebat n.a.v. documentaire-Kaag met minister Slob, voorafgaand aan het zomerreces

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS (verplaatst naar 8 juli 2021)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:30 - 12:00 uur

Update coronavirus

Technische briefing
Troelstrazaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema Natuur/Natura 2000 (via videoverbinding)

Vergadering

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

MH-17

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 (35845)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 15:00 - 15:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in verband met regeling van het vereiste van goedkeuring bij wet van een koninklijk besluit tot verlenging als bedoeld in artikel VIII, derde lid, van de Tijdelijke wet maatregelen...

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Hoorzitting NAM/Shell/ExxonMobil (verplaatst)

Hoorzitting
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 18:45 - 23:00 uur

Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal