Technische briefing

Update coronavirus

Technische briefing: "Update coronavirus"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Download Conceptverslag Update coronavirus
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie technische briefing Update coronavirus woensdag 7 juli 2021, 10.30-12.00 uur
Bijlage
Download Presentatie de heer van Dissel (Directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding - RIVM)

Deelnemers


Agendapunten

1
De technische briefing zal worden verzorgd door de heer Jaap van Dissel (Directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM)