Notaoverleg

Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Notaoverleg: "Ontwikkelingen rondom het coronavirus"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 7 juli 2021, over ontwikkelingen rondom het coronavirus
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie notaoverleg ontwikkelingen rondom het coronavirus, woensdag 7 juli 2021, 18.45 - 23.00 uur; agendapunt toegevoegd.
Stenogram
Download Ontwikkelingen rondom het coronavirus (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

8
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: