Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

7 juli 2021
13:00 - 13:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Koninkrijksrelaties
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunt. 

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.M. Paternotte (D66)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • J. Wuite (D66)
 • A.H. Kuiken (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 07-07-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  35830-IV Verslag houdende een lijst een vraag en een antwoord inzake Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij Koninkrijksrelaties en het BES fonds (Kamerstuk 35830-IV-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2020 (Kamerstuk 35830-IV-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nota van wijziging

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Tweede nota van wijziging

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 35850-IV)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  40ste voortgangsrapportage Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Update wederopbouw Sint Maarten Annual Report 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Planningsoverzicht 2021 Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Benoeming nieuwe regeringscommissaris en plaatsvervangend regeringscommissaris van Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toekenning vijfde tranche liquiditeitssteun Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Besluitvorming Rijksministerraad 18 juni 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curacao en Sint Maarten derde kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag schriftelijk overleg over de reactie Rijksministerraad op AIV-advies "Veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied” (Kamerstuk 35570-IV-34)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Steun- en herstelpakket Caribisch Nederland (noodpakket 5.0)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toezeggingen gedaan tijdens het Commissiedebat Sint Eustatius van 2 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitvoeringsrapportage tweede kwartaal en Uitvoeringsagenda's Aruba en Sint Maarten over het derde kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie inzake brief van de Stichting WeConnect met betrekking tot het Ombudsmanrapport ''Kopzorgen en Caribische studenten''

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Onafhankelijk onderzoek naar visumverlening in de Caribische delen van het Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer L.H. inzake de beëindiging rekening relaties ABN AMRO op Curaçao en aangenomen motie Eilandsraad St. Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beleid SVB Curaçao inzake AOV niet-ingezetenen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rapport "Bijzondere uitkeringen aan Caribisch Nederland"

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitnodiging NRK voor werkbezoek d.d. 6 september 2021

 26. 26

  Brieven regering met Koninkrijksrelaties als volgcommissie

 27. 27

  Planning procedurevergaderingen na het zomerreces

  Iedere vier weken, telkens op een woensdag van 13.00-13.30 uur:
  • 16 september
  • 13 oktober
  • 10 november
  • 8 december