Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

7 juli 2021
11:00 - 12:00 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Digitale Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • M. Amhaouch (CDA)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 7 juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verzoek Cyber Security Raad om gesprek over belang van cyberweerbaarheid

 4. 4

  Reactie op verzoek commissie inzake het bericht van Trouw over “Overheden negeren basale beveiligingsregels, tientallen websites gevoelig voor hacks”

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Overzicht van interparlementaire activiteiten in de tweede helft van 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Technische briefing Digital Markets Act en Digital Services Act

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aan de vaste commissie voor Digitale Zaken - besluit inzake overdracht dossiers (cie. Rijksuitgaven)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aan de vaste commissie voor Digitale Zaken - besluit inzake overdracht dossiers (cie. Financiën)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie DiZa mbt Reikwijdte taakstelling commissie DiZa en overdracht dossiers (cie. LNV)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie DiZa m.b.t. de reikwijdte taakstelling commissie DiZa en overdracht dossiers (cie. Defensie)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding publicatie 'Digitalisering - Wetgeving en bestuursrechtspraak' van de Raad van State

 12. 12

  Activiteitenoverzicht cie. DiZa:

  Geplande activiteiten

  Besluit: Ter informatie
  • vr 10-09-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Fiches inzake Kunstmatige Intelligentie
  • wo 15-09-2021 12.00 - 13.00 Procedurevergadering (let op afwijkend tijdstip)
  • wo 15-09-2021 13.30 - 14.30 Gesprek Kennismakingsgesprek Algemene Rekenkamer (ARK)
  • wo 15-09-2021 16.00 - 17.00 Technische briefing ROB advies ‘Sturen of gestuurd worden?’
  • di 28-09-2021 16.30 - 18.00 Rondetafelgesprek Gemeentelijke/ provinciale overheid inzake digitalisering
  • wo 29-09-2021 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  • wo 06-10-2021 16.30 - 18.00 Werkbezoek Kennismakingsgesprek Raad van State (extern)
  • do 07-10-2021 10.00 - 11.00 Gesprek Mw. M. Vestager inzake de Digital Services Act (DSA), Digital Markets Act (DMA) en EU-verordening Artificiële Intelligentie (AI) (hybride)
  • 202141 Ad-hocbesluitvorming EU-conferentie: IPC Artificial Intelligence (videoconferentie/EP, Brussel) (week 41 of week 43)
  • wo 13-10-2021 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  • do 14-10-2021 10.00 - 12.30 Rondetafelgesprek Toezichthouders inzake digitalisering
  • do 14-10-2021 17.15 - 18.15 Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale Ombudsman
  • 202143 Ad-hocbesluitvorming EU-conferentie: IPC Artificial Intelligence (videoconferentie/EP, Brussel) (week 41 of week 43)
  • wo 03-11-2021 11.00 - 12.00 Procedurevergadering 
  • wo 17-11-2021 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  • vr 19-11-2021 10.00 - 13.00 Werkbezoek Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • di 30-11-2021 16.30 - 17.30 Gesprek Kennismakingsgesprek Rathenau Instituut
  • wo 01-12-2021 11.00 - 12.00 Procedurevergadering Procedurevergadering (hybride)
  • wo 15-12-2021 11.00 - 12.00 Procedurevergadering Procedurevergadering (hybride)
   
  Ongeplande activiteiten
  • Technische briefing - Technische briefing met ministeries BZK/J&V/EZK
  • Gesprek - Gesprek met de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR)