Notaoverleg : Klimaat en energie

De vergadering is geweest

7 juli 2021
10:00 - 14:45 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
Spreektijd per fractie maximaal 6 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • D. Yesilgöz-Zegerius
  staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • R.M. Boucke (D66)
 • A. Kops (PVV)
 • H. Bontenbal (CDA)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • B.J. Eerdmans (JA21)

Agendapunten

 1. 1

  Beantwoording vragen, gesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 1 februari 2021, over Net op Zee Ten noorden van de Waddeneilanden (NOZ TNW)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Evaluatie inzake Opslag Duurzame Energie en toekomstverkenning ODE

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Eindrapport van de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 "Het energiesysteem van de toekomst"

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  IBO financiering energietransitie "Beleidsmatige keuzes in kosten, prikkels en verdeling"

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Visie op het warmtesysteem en de ontwikkeling daarvan

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering van de motie van de leden Sienot en Dik-Faber over input ophalen bij partners van het Klimaatakkoord en de brede samenleving (Kamerstuk 35570-XIII-37)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Update transportcapaciteit op het elektriciteitsnet

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Adviesrapport van de Stuurgroep Extra Opgave over de elektriciteitsbehoefte vanuit de industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de anti-arbitrageprocedures tegen RWE en Uniper bij Duitse rechter

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorlopige resultaten SDE++ 2020 en voortgang SDE++ 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie inzake het onderzoek TNO naar 'Energie-infrastructuren 2030'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over een brief aan de gemeente Amsterdam inzake windturbines en gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Thijssen c.s. over aanvullende maatregelen om de Urgendadoelstelling structureel te halen (Kamerstuk 35668-41)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording resterende vragen die gesteld tijdens het commissiedebat Klimaat en Energie 10 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data