Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 07-07-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geplande activiteiten van de commissie

  Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021 
  • do 16-09-2021 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • ma 27-09-2021 14.00 - 17.00 uur Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Stoffer over “Dwang tegen vrouwen rond liefde, lijf en leven: maatregelen tegen internationale misstanden inzake draagmoederschap en abortus” (nieuw ingepland)
  • do 30-09-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Wapenexportbeleid (nieuw ingepland)
  • do 30-09-2021 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 14-10-2021 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  Herfstreces 2021: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2021 
  • wo 27-10-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat IMVO (nieuw ingepland)
  • do 04-11-2021 17.00 - 20.00 uur Commissiedebat RBZ/Handel (nieuw ingepland)
  • do 11-11-2021 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 11-11-2021 19.00 - 22.00 uur Commissiedebat RBZ/OS (nieuw ingepland)
  • wo 24-11-2021 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat RBZ/Handel (nieuw ingepland)
  • do 25-11-2021 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 09-12-2021 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 16-12-2021 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering

  Nog te plannen:
  • Rondetafelgesprek IMVO 
  • Gesprek Kennisagenda: Opvang in de regio
  • Gesprek Kennisagenda: Klimaatfinanciering 
  • Rondetafelgesprek MHPSS

  Nog te agenderen plenaire debatten:
  4. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
  3. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
  6. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
  8. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
   
 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 april 2019, over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Evaluatie Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) (Kamerstuk 34952-130)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voortgangsrapportage inzake economische missies en bezoek, tweede helft 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  35850-XVII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Advies van het ATR over bouwstenen voor IMVO-wetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijzigingen van het Administratief Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bangladesh inzake het project "Blue Gold"; Dhaka, 21 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken Handel van 20 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift brief van de kabinetsinbreng aan de Europese Commissie (EVP Dombrovskis) ten behoeve van het klachtenmechanisme voor duurzaamheidsbepalingen in handelsakkoorden

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 14 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten in de tweede helft van 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Lijst met EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanbieding advies 'Sociale Bescherming in Afrika' van AIV

 16. 16

  Overzicht dossiers Digitale Zaken

  De staf heeft een inventarisatie gemaakt van aanhangige zaken met voortouw cie. BuHa-OS die raken aan het werkveld van de cie. Digitale Zaken. Op dit moment zijn die er niet. Bij nieuw te ontvangen brieven met een digitale component, kan de commissie na ontvangst besluiten of zij deze zelf in behandeling neemt, of overdraagt aan de commissie Digitale Zaken. 
 17. 17

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2021Z08576 Aan minister BuHa-OS - reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen, 20-05-2021
  2. 2021Z06466 Aan minister BuHa-OS - Stavaza uitvoering motie Weverling/Amhaouch (35570-XVII-14), 16-04-2021
  3. 2021Z06176 Aan minister BuHa-OS - raadpleging inzake mechanisme om dwangmaatregelen te voorkomen, 15-04-2021
 18. 18

  Verzoek rondetafelgesprek effecten implementatie IMVO-beleid

  Te behandelen:

  Loading data