Commissievergaderingen

Donderdag 24 juni 2021

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3e deelsessie 2021

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Jaarverslag/Slotwet Financiën en Nationale Schuld IX 2020

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Rondetafelgesprek over maatwerk en uitvoering in het vreemdelingenrecht

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven

Procedurevergadering
K4 (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 12:00 uur

Kennismarkt deel I : Clingendael, sprekers Prof. dr. A. Schout en Dr. L. van Schaik - WRR, spreker Prof. dr. H.O. Dijstelbloem

Gesprek
Tilanuskamer (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:15 - 12:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
K4

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vogelgriep aangetoond in Nederlandse vossen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 12:00 - 14:00 uur

Begroten en verantwoorden

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek gesprek UNDP Administrator d.d. 2 juli 2021

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorhang ontwerpbesluit invoering helmplicht voor snorfietsers

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Jaarverslag en Slotwet BuHa-OS 2020

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Luchtvaart

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Kennismakingsgesprek Rathenau Instituut, Parlement en Wetenschap en AWTI (tot nader order uitgesteld)

Gesprek
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Gezond en veilig werken

Commissiedebat
K4

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Achtste incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 18:30 uur

Woningbouwopgave

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Technische briefing Algemene Rekenkamer over rapport m.b.t. Staatsdeelnemingen in energietransitie

Technische briefing
Tilanuskamer (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:00 - 16:30 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema Inkomsten en verdienmodel (per videoverbinding)

Vergadering
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek omzetten SO in CD ten behoeve van de JBZ-Raad (vreemdelingen- en asiel)

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstel om schriftelijk overleg te voeren over de brief Voortgang subsidieregeling STAP-budget d.d. 21 juni 2021 (2021Z11275)

E-mailprocedure
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Bespreking activiteiten rapporteurs COFE

Gesprek
Vondelingkamer (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van het lid Van Strien om kabinetsreactie op aangenomen motie inzake de vergunningverlening voor culturele ondernemers

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 18:30 - 20:30 uur

Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 19:00 - 22:00 uur

Jaarverslag en Slotwet ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2020 (GEANNULEERD)

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd