Commissiedebat : Woningbouwopgave

De vergadering is geweest

24 juni 2021
15:00 - 18:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt *)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • F. Boulakjar (D66)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • B.J. Eerdmans (JA21)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • R. Bisschop (SGP)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • A. Kops (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Rapportage investeringsraming 14 grootschalige woningbouwgebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgang versnelling woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Invulling aan de gewijzigde motie van het lid Nijboer over wettelijke maatregelen voor gemeenten om braakliggende terreinen te benutten (Kamerstuk 32847-610)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Resultaten tweede tranche Woningbouwimpuls

  Te behandelen:

  Loading data