Commissiedebat : Begroten en verantwoorden

De vergadering is geweest

24 juni 2021
12:00 - 14:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: commissie voor de Rijksuitgaven
*Uw fungerend voorzitter stelt een indicatievieve spreektijd van 5 minuten per fractie voor, uitgaande van ongeveer vijf sprekers*

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W.B. Hoekstra
  minister van Financiën

Deelnemers

 • J.C. Sneller (D66)
 • E. Heinen (VVD)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Pilot vindbaarheid CW 3.1 Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Invulling van de motie van het lid Sneller c.s. over evalueren van de Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyses

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Nadere reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Zicht op revolverende Fondsen van het Rijk’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vierde voortgangsrapportage operatie Inzicht in Kwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toezegging, gedaan tijdens het wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019 Financiën en Nationale Schuld van 29 juni 2020, over het onderzoek naar de onderbouwing van beleidsvoorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Onderzoeksopzet Evaluatie Verslaggevingsstelsel Rijksoverheid

  Te behandelen:

  Loading data