Commissiedebat : Luchtvaart

De vergadering is geweest

24 juni 2021
13:00 - 18:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd) 

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 6 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • K.B. Hagen (D66)
 • H. Bontenbal (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • L. van Raan (PvdD)
 • F.J.H. Jansen (FVD)
 • D.J. Eppink (JA21)

Agendapunten

 1. 1

  Stand van zaken nachtvluchten

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Scenariostudie impact COVID-19 op luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Eindhoven Airport 2020-2030 – uitvoering advies Proefcasus Eindhoven Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang programma Luchtruimherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Advies van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) over het onderdeel bestuur en samenwerking van de Ontwerp-Luchtvaartnota

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen commissie over drie rapporten over vliegtuiggeluid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Halfjaarverslag milieu en externe veiligheid Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek om Nederlandse inbreng op EU-consultatie inzake slots

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Diverse luchtvaart onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Schiphol Gebruiksprognose 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Vormgeving proef travel corridor tussen Atlanta en Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang Programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Informatie over verschillende onderwerpen met betrekking tot luchthavens

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over de invoerbestanden van NLR uit 2014 die zijn gebruikt voor de stikstofberekeningen voor Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Advies Van Geel over de toekomstgerichte organisatie van het overleg met de omgeving van Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Ontwikkeling rondom Eindhoven Airport 2020-2030 - aanvullend advies sturingsmodel voor geluid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Luchtvaart & COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgangsbrief Programma Luchtruimherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Hypothecaire lening aan Winair

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitvoering van de motie van het lid Van Raan c.s. over inzetten van burgerpanels bij het overleg over de toekomst van luchthavens (Kamerstuk 35570-XII-50)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Vliegverboden om de verspreiding van het coronavirus in te dammen per 23 januari 2021 00:01 uur NL-tijd plaatselijke tijd

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Ontwerp-Voorkeursbeslissing voor de herziening van het luchtruim

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanpassing EU Slotverordening vanwege Covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Noodzakelijkheidsverklaring internationaal reizen (n.a.v. toezegging 7 januari)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over het boek “Schiphol regeert”

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over een brief van de heer Van T. met als onderwerp ‘Reactie m.b.t. inspraakprocedure voor de herziening van het luchtruim’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Handhavingsrapportages Lelystad Airport, Rotterdam The Hague Airport en Maastricht Aachen Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties en Benchmark Luchthavengelden en overheidsheffingen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verhoging rekening courant limiet Luchtverkeersleiding Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Beantwoording vragen commissie over Fiscale moties en toezeggingenbrief Prinsjesdag Tweede Kamer bijlage SEO-rapport "Effecten van een vliegbelasting voor luchtvrachtsector" (Kamerstuk 35570-IX-5)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Derde rapportage van de Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Actieprogramma Duurzame Brandstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Tussenrapportage NLR-onderzoek milieuscores

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Besluitvormingsproces in Raad van ICAO over wijziging baseline van het CORSIA

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Besluit Raad van ICAO over tijdelijke aanpassing baseline van het CORSIA

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  CO2-plafond internationale luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verduurzaming van de luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Publieke consultatie over de herziening voor het EU ETS luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voornemen uitbreiding Liège Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  OVV-waarschuwing luchtvaartsector

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voorhang ontwerpwijziging Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Antwoorden op vragen commissie over voorhangprocedure ontwerpwijziging van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (Kamerstuk 29665-405)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Stand van zaken over diverse onderwerpen met betrekking tot luchthavens

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie op verzoek commissie op de brief van de branchevereniging Dutch Certified RPAS Operators (DCRO)

  Te behandelen:

  Loading data