Wetgevingsoverleg

Jaarverslag en Slotwet BuHa-OS 2020

Wetgevingsoverleg: "Jaarverslag en Slotwet BuHa-OS 2020"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 juni 2021, over het jaarverslag en slotwet BuHa-OS 2020
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg Jaarverslag en slotwet BuHa-OS 2020 d.d. 24 jui 2021

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020 (Kamerstuk 35830-XVII)

Te behandelen: