Wetgevingsoverleg : Jaarverslag en Slotwet BuHa-OS 2020

De vergadering is geweest

24 juni 2021
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Opzet van het wetgevingsoverleg:
De rapporteurs lichten hun bevindingen namens de commissie toe (circa 10 minuten)
De minister reageert op de bevindingen van de rapporteurs

De deelnemende leden leveren hun inbreng in eerste termijn 
De minister reageert op de inbreng van de leden
 
De deelnemende leden leveren hun inbreng in tweede termijn (inclusief eventueel indienen van moties)
De minister reageert op de inbreng (inclusief appreciatie van de moties)

Indicatieve spreektijd per fractie (eerste/tweede termijn)
VVD: 8/4 minuten
D66/PVV/CDA/SP/PvdA/GroenLinks: 6/3 minuten 
Overige fracties: 4/2 minuten 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A.M. Kaag
  minister van Buitenlandse Zaken

Deelnemers

 • J.J. Klink (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • A. Kuik (CDA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • M. Koekkoek (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020 (Kamerstuk 35830-XVII)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020 (Kamerstuk 35830-XVII-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Kamerstuk 35830-XVII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Decemberbrief voor de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsreactie externe evaluatie Dutch Good Growth Fund

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording vragen commissie over de Kabinetsreactie externe evaluatie Dutch Good Growth Fund (Kamerstuk 34952-120)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang opvang in de regio

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsreactie op rapporten ten behoeve van evaluatie en bijstelling van vijf jaar nationale SDG-uitvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Digitale Agenda voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - resultaten en geleerde lessen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoering van de motie van de leden Voordewind en Kuik over het voortzetten van de steun aan maatschappelijke organisaties tegen kinderprostitutie (Kamerstuk 35570-XVII-36)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Impact COVID-19-pandemie op conflictrisico’s

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Jaarrapportage beleidscoherentie voor ontwikkeling 2020-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang van de mondiale klimaatdiplomatie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend tijdens debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data