Commissievergaderingen

Maandag 18 januari 2021

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 09:00 uur

Vaststellen welke OCW-commissieactiviteiten de komende week wel/niet doorgaan

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 09:00 uur

[ E-MAILPROCEDURE ] - Voorstel van de leden Bruins en Omtzigt om een kabinetsreactie te vragen op brieven van BBW en VNG vóór het plenaire debat

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 09:30 uur

Vaststellen of activiteiten van de commissie Infrastructuur en Waterstaat, die voor de komende week staan gepland, al dan niet doorgang kunnen vinden

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Initiatiefnota van de leden Slootweg en Bruins over meer oog voor de Voedselbank (35609) (wordt verplaatst naar 28 januari 2021)

Notaoverleg
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Besluit nemen over doorgang commissie-activiteiten LNV komende week (18-22 januari) - Reactie uiterlijk maandag 18/01 om 11.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorhang Wijzigingsbesluit stikstofreductie en natuurverbetering

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Activiteiten komende week n.a.v. aftreden kabinet

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Doorgang commissieactiviteiten EZK in de week van 18-22 januari 2021

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Nucleaire veiligheid

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Agema (PVV) om per ommegaande het volledige leveringsschema van alle vaccins te ontvangen

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Hijink (SP) om de minister van VWS om een reactie te vragen op het bericht: 'Pfizer gaat voorlopig minder vaccins leveren; gevolgen nog onduidelijk'

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[ E-MAILPROCEDURE ] - Besluitvorming over commissieactiviteiten FIN in de periode van 18 t/m 25 januari

E-mailprocedure
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Activiteiten komende week n.a.v. aftreden kabinet

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 18:00 uur

Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Landbouw- en Visserijraad op 25 januari 2021

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen (Verplaatst naar 2 februari 2021)

Notaoverleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

E-mailprocedure planning van werkzaamheden

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Besluitvorming inzake handhaving/tot nader order annuleren planning commissieactiviteiten VWS aankomende week

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Commissieactiviteiten deze week

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Besluitvorming inzake handhaving/tot nader order annuleren planning commissieactiviteiten SZW aankomende week

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van het lid Agema (PVV) om een schriftelijk overleg te houden over het rapport 'Verwevenheid zorg & criminaliteit' | Uw reactie graag voor vandaag, 17:00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 18:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel voor inbrengtermijn Nader Verslag bij Wet implementatie richtlijnen elektronische handel (35527)

E-mailprocedure
(besloten)